XML
Sesja Nr XXXVII
Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 28 marca 2018 r.:

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Nr XXXVII/423/18 w sprawie przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do Związku Powiatowo-Gminnego „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Plik pdf 112.14 KB
Nr XXXVII/424/18 w sprawie przyjęcia przez Powiat Rzeszowski Statutu Związku Powiatowo - Gminnego „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Plik pdf 2.11 MB
Nr XXXVII/398/18 w sprawie „Powiatowego programu systemu i rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na lata 2018-2020” Plik pdf 11.62 MB
Nr XXXVII/399/18 w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 roku Plik pdf 255.96 KB
Nr XXXVII/400/18 w sprawie wydelegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Plik pdf 105.76 KB
Nr XXXVII/401/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Błażowa na organizację wydarzeń kulturalnych Plik pdf 128.45 KB
Nr XXXVII/402/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzenia kulturalnego Plik pdf 124.54 KB
Nr XXXVII/403/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Plik pdf 119.67 KB
Nr XXXVII/404/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik na organizację wydarzenia kulturalnego Plik pdf 117.94 KB
Nr XXXVII/405/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Dynowa na organizację wydarzeń kulturalnych Plik pdf 123.82 KB
Nr XXXVII/406/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dynów na organizację wydarzenia kulturalnego Plik pdf 118.32 KB
Nr XXXVII/407/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski na organizację wydarzenia kulturalnego Plik pdf 118.73 KB
Nr XXXVII/408/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Plik pdf 121.84 KB
Nr XXXVII/409/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Hyżne na organizację wydarzeń kulturalnych Plik pdf 124.33 KB
Nr XXXVII/410/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia kulturalnego Plik pdf 118.03 KB
Nr XXXVII/411/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej Plik pdf 124.59 KB
Nr XXXVII/412/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasne na organizację wydarzeń kulturalnych Plik pdf 123.00 KB
Nr XXXVII/413/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubenia na organizację wydarzeń kulturalnych Plik pdf 125.05 KB
Nr XXXVII/414/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Małopolski na organizację wydarzeń kulturalnych Plik pdf 142.27 KB
Nr XXXVII/415/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Małopolski na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej Plik pdf 131.82 KB
Nr XXXVII/416/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza na organizację wydarzeń kulturalnych Plik pdf 122.13 KB
Nr XXXVII/417/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebownisko na organizację wydarzenia kulturalnego Plik pdf 119.81 KB
Nr XXXVII/418/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzeń kulturalnych Plik pdf 155.90 KB
Nr XXXVII/419/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzenia zakresu kultury fizycznej Plik pdf 120.98 KB
Nr XXXVII/420/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/390/18z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie Powiatu Rzeszowskiego oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Plik pdf 138.79 KB
Nr XXXVII/421/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Powiatu Rzeszowskiego, usytuowanego w budynku mieszkalnym położonym na działce nr 357/10 w obr. Rzeszów-Miłocin Plik pdf 130.92 KB
Nr XXXVII/422/18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej w Białce, stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego Plik pdf 135.87 KB
Nr XXXVII/425/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018 Plik pdf 2.10 MB
Nr XXXVII/426/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Plik pdf 4.02 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2018-03-28
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-04-09 13:18
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-04-09 14:29