STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
herb - powrót do strony głównej
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
UWAGA !!!
Internetowa rezerwacja wizyty w Wydziale Komunikacji z dniem 13.07.2020 r.

 
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie informuje, iż w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa interesantów jak i pracowników urzędu od dnia 13 lipca 2020 r. w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu obowiązywać będzie w y ł ą c z n i e obsługa stron po uprzednim zarezerwowaniu terminu wizyty w systemie internetowej rezerwacji dostępnej pod adresem:
http://kolejka.powiat.rzeszow.pl/#/group


Przypominamy, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w drodze elektronicznej za pośrednictwem platformy: https://www.esp.pwpw.pl/


Szczegółowy opis procedur załatwiania spraw w wydziale komunikacji (w tym również w drodze elektronicznej) dostępny jest pod adresem:
https://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1876
Podmiot publikującyWydział Komunikacji, Dróg i Transportu
WytworzyłJanusz Haluk - Dyrektor2020-07-06
Publikujący Iwona Zawadzka - Administrator 2020-07-06 13:20
K o m u n i k a t 
 
Bezpośrednia obsługa stron w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie od dnia 1 czerwca 2020 r. odbywa się zgodnie z następującymi zasadami mającymi na celu zachowanie bezpieczeństwa w okresie stanu epidemii:
 1. Obsługa interesantów odbywa się w wyznaczonych pomieszczeniach w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
 2. Interesantów przebywających w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz pracowników w czasie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów obowiązuje reżim sanitarny:
- obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy, chusty albo kasku ochronnego,
- obowiązek zachowania odległości 2 metrów pomiędzy osobami oczekującymi na załatwienie sprawy,
- zalecenie dezynfekcji rąk dostępnymi na terenie Starostwa płynami,
 1. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz osób wymienionych rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
  z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 964 z późn. zm. ).
 2. W Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu do obsługi interesantów wykorzystuje się system kolejkowy. W pozostałych komórkach organizacyjnych, o ile jest to możliwe, przyjmowanie interesantów odbywa się po wcześniejszym umówieniu - celem uniknięcia kumulacji osób oczekujących na obsłużenie.
 3. Zaleca się załatwianie spraw urzędowych z wykorzystaniem dostępnych systemów informatycznych , w tym e-Puap, a także w formie pisemnej, telefonicznej i e-mailowej – jeśli procedury załatwiania spraw nie przewidują dopełnienia określonych formalności.
 4. Dane do kontaktu oraz numery telefonów do umówienia terminu wizyty w Starostwie są zamieszczone poniżej.
Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie:
Wydział Organizacji i Kadr
Kancelaria ogólna
17 867 14 51, 52 starostwo@powiat.rzeszow.pl
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
17 867 19 65
604 123 500
zkryzysowe@powiat.rzeszow.pl
Wydział Budżetowo-Finansowy 17 867 14 58 skarbnik@powiat.rzeszow.pl
Nr konta do wpłat 63 1020 4391 0000 6302 0202 0055 opłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miasta Rzeszowa nr rachunku:
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Wydział Komunikacji, Dróg 
i Transportu
prawa jazdy
17 867 14 03
 
rejestracja pojazdów
17 867 14 05
 
transport i drogi
17 867 14 10
komunikacja@powiat.rzeszow.pl
 
Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji Dróg i Transportu: link

W sprawach dotyczących wydawania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych 
Wydział Geodezji 17 867 14 32, 34 krystyna.szczepan@powiat.rzeszow.pl
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 17 867 14 31 grzegorz.nalepa@powiat.rzeszow.pl
Wydział Budownictwa i Architektury 17 867 14 71 architektura@powiat.rzeszow.pl
Wydział Parku Naukowo-Technologicznego i Promocji 17 867 14 21 krzysztof.jarosz@powiat.rzeszow.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 17 283 11 82 rzecznik.konsumentow@powiat.rzeszow.pl

Budynek przy ul. 8 Marca 13 w Rzeszowie:
Wydział Społeczno-Oświatowy 17 283 11 70, 73 oswiata@powiat.rzeszow.pl
Wydział Ochrony Środowiska 17 283 11 75 jan.jodlowski@powiat.rzeszow.pl
Zaświadczenia do notariusza 17 283 11 78 danuta.chwaszcz@powiat.rzeszow.pl
Wydział Rozwoju 17 283 11 84 w.rozwoju@powiat.rzeszow.pl

 
Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji Dróg i Transportu   link
W sprawach dotyczących wydawania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych https://www.esp.pwpw.pl/


W pozostałych sprawach Elektroniczna skrzynka podawcza: http://www.epuap.gov.pl
adres skrytki na platformie epuap: /StarostwoRzeszow/skrytka lub /StarostwoRzeszow/SkrytkaESP


Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-06-02
Publikujący Iwona Zawadzka - Administrator 2020-06-02 08:48
Modyfikacja Iwona Zawadzka - Administrator 2020-07-01 10:39
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie informuje, że mając na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników Starostwa wprowadza się następujące zasady wykonywania zadań przez  Starostwo Powiatowe w Rzeszowie:
 1. Ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie poprzez obsługę jedynie osób wcześniej umówionych na wizytę w siedzibie Starostwa - drogą telefoniczną lub e-mailową.
 2. Obsługa interesantów odbywa się we wskazanych przez zarządcę budynku pomieszczeniach.
 3. Limit interesantów mogących przebywać jednocześnie w strefach oczekiwania na obsługę wynosi 1 osoba na 10m2.   
 4. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób z realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. 
 5. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Rzeszowie i interesanci mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w czasie obsługi.  
 6. Załatwianie spraw urzędowych następować będzie również w następujących formach:
 • pisemnej – za pośrednictwem poczty tradycyjnej, 
 • elektronicznej – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. e-Puap,
 • telefonicznej i e-mailowej – jeśli procedury załatwiania spraw nie przewidują dopełnienia określonych formalności.  
 1. Wnioski i inne pisma mogą być składane do pojemników znajdujących się w wiatrołapie przy wejściu do budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie. Potwierdzenie wpływu nie będzie dokonywane.
 2. Potwierdzenie złożenia dokumentu w Starostwie będzie można uzyskać wyłącznie drogą elektroniczną, nie wcześniej niż po upływie 2 dni od złożenia dokumentu, na wniosek dołączony do korespondencji lub złożony elektronicznie. 
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie możliwa obsługa interesanta nie umówionego wcześniej w celu udzielenia niezbędnej pomocy.   
 4. Dane do kontaktu oraz numery telefonów do umówienia terminu wizyty w Starostwie znajdują się poniżej.

Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie:

Wydział Organizacji i Kadr
Kancelaria ogólna
17 867 14 51, 52 starostwo@powiat.rzeszow.pl
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
17 867 19 65
604 123 500
zkryzysowe@powiat.rzeszow.pl
Wydział Budżetowo-Finansowy 17 867 14 58 skarbnik@powiat.rzeszow.pl
Nr konta do wpłat 98 1930 1187 2710 0718 8675 0001 ( nie dotyczy opłaty skarbowej ) 
Wydział Komunikacji, Dróg 
i Transportu
prawa jazdy
17 867 14 03
 
rejestracja pojazdów
17 867 14 05
 
transport i drogi
17 867 14 10
komunikacja@powiat.rzeszow.pl
 
Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji Dróg i Transportu: link

W sprawach dotyczących wydawania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych 
Wydział Geodezji 17 867 14 32, 34 krystyna.szczepan@powiat.rzeszow.pl
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 17 867 14 31 grzegorz.nalepa@powiat.rzeszow.pl
Wydział Budownictwa i Architektury 17 867 14 71 architektura@powiat.rzeszow.pl
Wydział Parku Naukowo-Technologicznego i Promocji 17 867 14 21 krzysztof.jarosz@powiat.rzeszow.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 17 283 11 82 rzecznik.konsumentow@powiat.rzeszow.pl

Budynek przy ul. 8 Marca 13 w Rzeszowie:
Wydział Społeczno-Oświatowy 17 283 11 70, 73 oswiata@powiat.rzeszow.pl
Wydział Ochrony Środowiska 17 283 11 75 jan.jodlowski@powiat.rzeszow.pl
Zaświadczenia do notariusza 17 283 11 78 danuta.chwaszcz@powiat.rzeszow.pl
Wydział Rozwoju 17 283 11 84 w.rozwoju@powiat.rzeszow.pl

Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji Dróg i Transportu: link
W sprawach dotyczących wydawania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych https://www.esp.pwpw.pl
 
W pozostałych sprawach Elektroniczna skrzynka podawcza: http://www.epuap.gov.pl, adres skrytki na platformie epuap: /StarostwoRzeszow/skrytka lub /StarostwoRzeszow/SkrytkaESP
 

Podmiot publikującyZarząd Powiatu Rzeszowskiego
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-05-22
Publikujący Marek Zięba - Administrator 2020-05-22 15:08
Modyfikacja Marek Zięba - Administrator 2020-05-22 15:33
OGŁOSZENIE
 
Działając w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa i ograniczania ryzyka zakażenia nim, Starosta Rzeszowski podjął decyzje dotyczące reorganizacji pracy Starostwa Powiatowego w Rzeszowie na czas epidemii.
Od dnia 16 marca Starostwo Powiatowe w Rzeszowie będzie nieczynne dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy.
Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. 
Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna. 
Na stronie internetowej Starostwa oraz BIP Starostwa dostępne są nr telefonów oraz adresy e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych, z którymi należy się kontaktować.
Możliwe jest załatwianie spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem.
Do pomieszczeń i budynków Starostwa wpuszczani będą jedynie pracownicy. Wszystkim pracownikom, dla których było to możliwe, przełożeni polecili pracę zdalną. 
Kasa Starostwa będzie nieczynna.
Płatności można dokonywać bez prowizji w każdej placówce Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 
98 1930 1187 2710 0718 8675 0001

Treść zarządzenia
Podmiot publikującyZarząd Powiatu Rzeszowskiego
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-03-13
Publikujący Marek Zięba - Administrator 2020-03-13 14:38
ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
 
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie informuje się, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracja oraz Ministra Obrony Narodowej kwalifikacja wojskowa w roku 2020 na terenie powiatu rzeszowskiego została zakończona.
 
Dodatkowych informacji w sprawie udziela Sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Rzeszowie wyłącznie droga telefoniczną, pod nr tel. 17 867 1453 oraz 795 574 270.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJózef Jodłowski - Starosta Rzeszowski2020-03-13
Publikujący Marek Zięba - Administrator 2020-03-13 14:30
Modyfikacja Marek Zięba - Administrator 2020-03-13 15:28
Szanowni Państwo,
W dniach 13 marca – 27 marca 2020 r. we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego porady będą udzielane na odległość. Prawnicy będą dyżurowali pod wskazanymi numerami telefonów:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
adres Jednostka prowadząca Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Sokołów Młp.
882-180-389
„PASIEKA” – Fundacja
Rozwoju i Wsparcia
11.00-15.00 08.00-12.00 08.00-12.00 11.00-15.00 08.00-12.00
Głogów Młp.
882-180-398
Stowarzyszenie Bezpieczny
Powiat Biłgorajski
15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-19.00 15.00-19.00
Rzeszów
882-184-156
Radcowie prawni i adwokaci 07.30-11.30 07.30-11.30 07.30-11.30 07.30-11.30 07.30-11.30
Boguchwała
882-180-395
Radcowie prawni 10.00-14.00 10.00-14.00 14.00-18.00 10.00-14.00 10.00-14.00
Błażowa
882-180-392
Adwokaci 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
adres Jednostka prowadząca Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Dynów
882-180-386
Fundacja Rozwoju
Świadomości Obywatelskiej
Experto Pro Bono
14.00-18.00 07.30-11.30 07.30-11.30 07.30-11.30 07.30-11.30
Rzeszów
882-184-156
Fundacja Centrum
Poradnictwa Prawnego
„Prawnikon”
11.30-15.30 11.30-15.30 11.30-15.30 11.30-15.30 11.30-15.30
 
Porady będą udzielane po przesłaniu przez klienta wypełnionego druku zgłoszenia i przesłaniu skanu wypełnionego oświadczenia:
Po przesłaniu druku prawnik skontaktuje się z państwem celem udzielenia pomocy.

Starosta Rzeszowski
Józef Jodłowski
Podmiot publikującyZarząd Powiatu Rzeszowskiego
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-03-13
Publikujący Marek Zięba - Administrator 2020-03-12 09:30
Modyfikacja Marek Zięba - Administrator 2020-03-13 13:59"Zgodnie z Zarządzeniem Nr I/36/2019 Starosty Rzeszowskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany czasu pracy Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, dzień 27 grudnia 2019 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie. Dniem pracy będzie natomiast dzień 14 grudnia 2019 r. (sobota) z godzinami pracy od 730 do 1530. "   

 

Podmiot publikującyZarząd Powiatu Rzeszowskiego
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2019-12-12
Publikujący Iwona Zawadzka - Administrator 2019-12-12 14:26
Modyfikacja Iwona Zawadzka - Administrator 2019-12-12 14:28
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2019-08-12
Publikujący Iwona Zawadzka - Administrator 2019-08-12 14:13

W dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie odbędzie się IX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Podczas sesji odbędzie się debata nad Raportem o stanie Powiatu Rzeszowskiego za 2018 rok, w której mogą wziąć udział mieszkańcy Powiatu.

Raport oraz określenie warunków uczestnictwa w debacie są zamieszczone w zakładce "Informacje, raporty" - pod poniższym linkiem:

Raport o stanie Powiatu Rzeszowskiego za 2018 r.
 

Podmiot publikującyZarząd Powiatu Rzeszowskiego
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2019-06-17
Publikujący Iwona Zawadzka - Administrator 2019-06-17 12:58
Modyfikacja Iwona Zawadzka - Administrator 2019-06-18 07:32
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłHalina Cygan - Dyrektor2019-05-28
Publikujący Iwona Zawadzka - Administrator 2019-05-28 13:17
 Wyrażone w ankiecie opinie mają na celu wzrost jakości usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłMonika Dubiel - Audytor wewnętrzny2017-07-26
Publikujący Roman Świst - Administrator 2017-07-26 10:54
Modyfikacja Roman Świst - Administrator 2018-08-20 11:26
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

Starosta Rzeszowski - Józef Jodłowski

 

Sekretariat Starosty:

(17) 867 14 63

Kancelaria Ogólna:

(17) 867 14 51

Fax Kancelarii Ogólnej:

(17) 867 19 64

E-mail:

starostwo@powiat.rzeszow.pl

Strona BIP:

http://bip.powiat.rzeszow.pl

Strona www:

http://www.powiat.rzeszow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

http://www.epuap.gov.pl

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30


Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2011-05-16
Publikujący Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2011-05-16 13:15
Modyfikacja Iwona Zawadzka - Administrator 2019-02-05 07:35

Informacje publiczne zamieszczona na niniejszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej obejmują informacje i dokumenty umieszczone od dnia 15.05.2011 r. Informacje zamieszczone przed 15.05.2011 r. dostępne są pod adresem.

http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/bip/powiat/rzeszowski/starostwo.htm

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2011-05-16
Publikujący - Administrator 2011-05-16 08:39
Modyfikacja Roman Świst - Administrator 2017-11-06 08:23
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-09-30
data dodania: 2020-08-04
data dodania: 2020-07-14
data dodania: 2020-07-02
data dodania: 2020-03-18
data dodania: 2020-01-30
data dodania: 2020-01-03
data dodania: 2020-01-03
data dodania: 2019-12-14
data dodania: 2019-12-03
Treści
data dodania: 2020-10-21
data dodania: 2020-10-20
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 25 października 2020r. 01:14:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.