XML
Sesja Nr XXXVI
Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 13 lutego 2018 r.:

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Nr XXXVI/386/18 w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie Plik pdf 1.41 MB
Nr XXXVI/387/18 w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie Plik pdf 1.57 MB
Nr XXXVI/388/18 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego polegającej na zniesieniu gminy Krasne poprzez połączenie jej z gminą miasto Rzeszów Plik pdf 114.04 KB
Nr XXXVI/389/18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego Plik pdf 119.41 KB
Nr XXXVI/390/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie Powiatu Rzeszowskiego oraz tryb kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Plik pdf 1.47 MB
Nr XXXVI/391/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Błażowa na organizację wydarzenia kulturalnego Plik pdf 117.22 KB
Nr XXXVI/392/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Plik pdf 119.41 KB
Nr XXXVI/393/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Rzeszowski zabudowanej nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Bernardyńskiej 7/Konarskiego 3 Plik pdf 171.58 KB
Nr XXXVI/394/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Pogwizdowie Nowym gm. Głogów Małopolski, stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, usytuowanej na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” Plik pdf 152.56 KB
Nr XXXVI/395/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018 Plik pdf 1.26 MB
Nr XXXVI/396/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Plik pdf 4.30 MB
Nr XXXVI/397/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Rzeszowskiego Plik pdf 113.25 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2018-02-13
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-02-19 10:39
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-02-19 10:52