XML
Sesja nr XXV
Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 29 grudnia 2016 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Nr XXV/246/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tyczyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108926 R Borek Stary Sklepiska, Nr 108927 R Borek Stary Kanada oraz Nr 108927 R Kielnarowa Obszary Kanada na odcinkach: I. Borek Stary Sklepiska – km 0+000 – 1+900, II. Borek Stary Kanada – km 0+000 – 1+050, III Kielnarowa Obszary Kanada – km 0+500 – 1+226” Plik pdf 220.34 KB
Nr XXV/247/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubenia na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108605 R w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej Siedliska-Broniakówka na odcinku 805 m w km 0+000 – 0+805” Plik pdf 193.56 KB
Nr XXV/248/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Boguchwała na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 151712 R w Boguchwale” Plik pdf 171.27 KB
Nr XXV/249/16 uchwała budżetowa na rok 2017 Plik pdf 9.24 MB
Nr XXV/250/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2017-2029 Plik pdf 1.36 MB
Nr XXV/251/16 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Rzeszowskiego na rok 2017 Plik pdf 199.17 KB
Nr XXV/252/16 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Rzeszowskiego na rok 2017 Plik pdf 909.75 KB
Nr XXV/253/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr XVI/156/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego Plik pdf 149.23 KB
Nr XXV/254/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na projekt zagospodarowania poscaleniowego związanego z budową autostrady A-4 w miejscowości Rudna Mała – Głogów Młp. Plik pdf 168.51 KB
Nr XXV/255/16 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016 Plik pdf 170.50 KB
Nr XXV/256/16 w sprawie przekazania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej na rzecz Gminy Miasto Rzeszów Plik pdf 190.42 KB
Nr XXV/257/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zakup systemu monitoringu urządzeń infrastruktury serwerowej kontrolujący krytyczne parametry środowiskowe, przełączników sieciowych, zasilacza awaryjnego UPS o mocy min 10 kVa Plik pdf 182.15 KB
Nr XXV/258/16 w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 Plik pdf 609.24 KB
Nr XXV/259/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/245/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Plik pdf 1.04 MB
Nr XXV/260/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Plik pdf 1.41 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2016-12-29
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-01-23 10:25
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-01-23 11:05