XML
Kontakt zdalny do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów starostwo@powiat.rzeszow.pl
 
Adres strony internetowej: http://www.powiat.rzeszow.pl
Biuletyn informacji publicznej: http://bip.powiat.rzeszow.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza: http://www.epuap.gov.pl , adres skrytki na platformie epuap: /StarostwoRzeszow/skrytka lub /StarostwoRzeszow/SkrytkaESP
 
Komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Rzeszowie:
Wydział Organizacji i Kadr
Kancelaria ogólna
17 867 14 51, 52 starostwo@powiat.rzeszow.pl
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
17 867 19 65
604 123 500
zkryzysowe@powiat.rzeszow.pl
Wydział Budżetowo-Finansowy 17 867 14 58 skarbnik@powiat.rzeszow.pl
Nr konta do wpłat 98 1930 1187 2710 0718 8675 0001 ( nie dotyczy opłaty skarbowej ) 
Wydział Społeczno-Oświatowy 17 283 11 70, 73 oswiata@powiat.rzeszow.pl
Wydział Komunikacji, Dróg 
i Transportu
prawa jazdy
17 867 14 03 
rejestracja pojazdów
17 867 14 07
transport i drogi
17 867 14 10
komunikacja@powiat.rzeszow.pl
Wydział Ochrony Środowiska 17 283 11 75 jan.jodlowski@powiat.rzeszow.pl
Wydział Geodezji 17 867 14 32, 34 krystyna.szczepan@powiat.rzeszow.pl
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 17 867 14 31 grzegorz.nalepa@powiat.rzeszow.pl
Wydział Budownictwa i Architektury 17 867 14 71 architektura@powiat.rzeszow.pl
Wydział Parku Naukowo-Technologicznego i Promocji 17 867 14 21 krzysztof.jarosz@powiat.rzeszow.pl
Wydział Rozwoju 17 867 14 67 w.rozwoju@powiat.rzeszow.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 17 867 14 73 rzecznik.konsumentow@powiat.rzeszow.pl

Druki niektórych wniosków dostępne są w BIP w zakładkach poszczególnych Wydziałów
 
Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu
Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego w Rzeszowie informuje że od dnia 16.03.2020r do odwołania zostaje zamknięta obsługa mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie oraz w Referatach w Sokołowie Małopolski i w Dynowie.
Jednocześnie przypominamy o możliwości składania wniosków zgłoszenia zbycia/nabycia elektronicznie poprzez profil zaufany lub pocztą tradycyjną. W przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy oraz zgłoszeń do rejestrów (licencje, zezwolenia) wnioski również można składać za pośrednictwem poczty.
Załatwianie spraw związanych z uprawnieniami do kierowania pojazdami:
W postaci elektronicznej ePUAP:
a) wniosek o wydanie prawa jazdy/ wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę,
b) wniosek o wydanie/ przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożące wartości pieniężne.
Przelewem internetowym/ pocztowym/ infoCAR:
a) dokonanie opłaty za wydanie/ wymianę prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane lub przewożące wartości pieniężne
b) dokonanie opłaty za przywrócenie cofniętych uprawnień,
c) dokonanie opłaty za zwrot zatrzymanego prawa jazdy.
Za pomocą operatora pocztowego:
a) wniosek o wymianę prawa jazdy,
b) wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy – Konwencja genewska 1949r.,
c) wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy – Konwencja wiedeńska 1968r.,
d) wniosek o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą,
e) wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
f) wniosek o przywrócenie cofniętych uprawnień, 
g) zgłoszenie zmiany danych dotyczących miejsca zamieszkania,
h) zgłoszenie utraty prawa jazdy,
i) dostarczenie orzeczeń lekarskich, psychologicznych,
j) dostarczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu reedukacyjnego.
Telefony kontaktowe:
Rejestracja pojazdów,
Zgłoszenia zbycia/nabycia
 
Uprawnienia do kierowania pojazdami

 
Wycofania z ruchu:
stałe i czasowe,
OSK i instruktorzy,
Transport drogowy
Rzeszów:
178671406
178671407
178671408
Rzeszów:
178671403

 
Rzeszów:
178671402
178671410
 
Sokołów Małopolski:
177729977
Sokołów Małopolski:
177729977
-
Dynów:
168889037
- -
 

Podmiot publikującyZarząd Powiatu Rzeszowskiego
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-03-17
Publikujący Marek Zięba - Administrator 2020-03-17 08:45
Dodano do archiwum