Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Rzeszowskiego uchwałą Nr 24/276/19 z dnia 30 maja 2019 r. przedłożył Radzie Powiatu Rzeszowskiego Raport o stanie Powiatu Rzeszowskiego za 2018 rok.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Poniżej przedstawiam Raport o stanie Powiatu Rzeszowskiego za 2018 rok oraz wzór zgłoszenia do debaty.
Informacja o terminie sesji zostanie podana niezwłocznie  po jej zwołaniu, z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.
 
 
 

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2019-05-30
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-06-03 14:57
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-06-03 15:03

Informacja za 2017 rok przedstawia zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie  oraz jednostki  organizacyjne powiatu. Informację podzielono na poszczególne wydziały Starostwa , jednostki pomocy społecznej, oraz zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej w Rzeszowie.

 

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2018-02-13
Publikujący Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2018-03-08 11:21
Modyfikacja Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2018-03-08 11:22

Informacja za 2016 rok przedstawia zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie  oraz jednostki  organizacyjne powiatu. Informację podzielono na poszczególne wydziały Starostwa , jednostki pomocy społecznej, oraz zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej w Rzeszowie.

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2017-01-25
Publikujący Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2018-03-08 11:13
Modyfikacja Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2018-03-08 11:17
Informacja za 2015 rok przedstawia zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie  oraz jednostki  organizacyjne powiatu. Informację podzielono na poszczególne wydziały Starostwa , jednostki pomocy społecznej, oraz zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej w Rzeszowie.

 

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2016-02-24
Publikujący Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2016-04-05 08:05
Modyfikacja Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2016-04-05 09:32

Informacja za 2013 rok przedstawia zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie  oraz jednostki  organizacyjne powiatu . Informacja została podzielona na poszczególne wydziały Starostwa , jednostki pomocy społecznej, jednostki oświatowe oraz zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej       i Kartograficznej w Rzeszowie.

 

 

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2014-03-17
Publikujący Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2014-05-20 10:15
Modyfikacja Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2014-05-20 10:24

Informacja za 2012 rok przedstawia zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie  oraz jednostki  organizacyjne powiatu . Informacja została podzielona na poszczególne wydziały Starostwa , jednostki pomocy społecznej, jednostki oświatowe oraz zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej       i Kartograficznej w Rzeszowie.

 

 

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2013-02-27
Publikujący Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2013-08-07 12:47
Modyfikacja Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2013-08-07 13:37

Informacja za 2011 rok przedstawia zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie  oraz jednostki  organizacyjne powiatu . Informacja została podzielona na poszczególne wydziały Starostwa , jednostki pomocy społecznej, jednostki oświatowe oraz zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej       i Kartograficznej w Rzeszowie.

 

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2012-03-13
Publikujący Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2012-03-13 09:44
Modyfikacja Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2012-03-13 11:10

Informacja za 2010 rok przedstawia zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie  oraz jednostki  organizacyjne powiatu . Informacja została podzielona na poszczególne wydziały Starostwa , jednostki pomocy społecznej, jednostki oświatowe oraz zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2011-10-05
Publikujący Monika Stasiowska - Użytkownik BIP 2011-10-05 13:57
Modyfikacja - Administrator 2012-03-06 12:32