STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – sprawa
z wniosku Województwa Podkarpackiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przeprowadzenie przez wody powierzchniowe przewiertem sterowanym kanalizacji teletechnicznej z kablem światłowodowym w związku z inwestycja pod nazwą: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie, budowa kanalizacyjnej  telekomunikacji kablowej i ułożenie kabla światłowodowego w relacji WS Rzeszów - PO Rzeszów ul. Ceramiczna – PO Rudna Mała – PO Woliczka – WD Woliczka – PO Bratkowice – punkt styku z obszarem „A”.

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/15_27_01.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2015-01-27
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2015-01-27 12:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z wniosku Spółdzielni Telekomunikacyjnej OTS z siedzibą w Tyczynie przy ulicy Kościuszki 18 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przekroczenia potoku Szklarka (dz. nr ew. 113) doziemną linią światłowodową w miejscowości Bachórz, gmina Dynów

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/15_23_01.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2015-01-23
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2015-01-27 12:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – sprawa z wniosku Zarządu Województwa Podkarpackiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie prowadzenia doziemnej linii teletechnicznej kablowej przez wody potoku Trzybnik – Turka, w miejscowości Górno, dla realizacji przedsięwzięcia: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie, budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej światłowodowej  relacji: PO Wola Zarczycka – PO Turza - WD Turza” i nadanie przedmiotowemu pozwoleniu wodnoprawnemu rygoru natychmiastowej wykonalności

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/21_01_15.docx


Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2015-01-21
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2015-01-22 11:39

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z wniosku Pana Kamila Cyrnek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę rowu polegająca na jego odcinkowym zarurowaniu rurą o średnicy 400 mm, L=8,5 m pod projektowanym zjazdem publicznym z drogi gminnej (dz. nr ew. 2382) na działkę nr ew. 2281/2 w miejscowości Stobierna.

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/20_01_15.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2015-01-20
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2015-01-22 11:33

Decyzją z dnia 30.12.2014 r. znak OŚ.6341.4.42.2014 Starosta Rzeszowski udzielił pozwolenia wodno-prawnego na na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie prowadzenia światłowodu przez wody dla realizacji przedsięwzięcia: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie, budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i ułożenie kabla światłowodowego  nr OTK-10 oraz OTK -505 w relacji nr 139 „WS Rzeszów – PO Strażów – studnia odgałęźna POSZ Chmielnik – POSZ Błędowa Tyczyńska – POSZ Lisi Kąt –PO Błażowa Górna - PO Lisi Kąt, PO Błażowa Górna – WD Błażowa Górna” oraz nadał przedmiotowemu pozwoleniu wodnoprawnemu rygor natychmiastowej wykonalności;

Sprawa z wniosku Województwa Podkarpackiego

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/DECYZJA___30_12_2014.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-12-30
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2015-01-02 12:30

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska informuje, że postępowanie dowodowe dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie prowadzenia światłowodu przez wody dla realizacji przedsięwzięcia: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie, budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i ułożenie kabla światłowodowego  nr OTK-10 oraz OTK -505 w relacji nr 139 „WS Rzeszów – PO Strażów – studnia odgałęźna POSZ Chmielnik – POSZ Błędowa Tyczyńska – POSZ Lisi Kąt –PO Błażowa Górna - PO Lisi Kąt, PO Błażowa Górna – WD Błażowa Górna” i nadanie przedmiotowemu pozwoleniu wodnoprawnemu rygoru natychmiastowej wykonalności, zostało zakończone.

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/zawaid_04_12.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-12-04
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-12-05 11:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego …” – sprawa z wniosku Zarządu Województwa Podkarpackiego

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/21_11.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-11-21
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-11-25 12:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Wisłok w km 80+400 w miejscowości Boguchwała dla realizacji projektu pt. „Budowa teletechnicznej linii kablowej- światłowodowy rurociąg kablowy; sprawa z wniosku Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie przy ulicy Kościuszki 8

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/12_xi.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-11-12
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-11-12 13:53

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 127 ust. 7a  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) informuje, że 2014-10-21 zostało wszczęte postępowanie na wniosek:

            Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie przy Alei Łukasza Cieplińskiego 4, działającego przez Pełnomocnika – P. Józefa Gądek na podstawie upoważnienia z dnia 06.05.2014 r., znak: OR-II.0027.84.2014, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie prowadzenia światłowodu przez wody dla realizacji przedsięwzięcia: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie, budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i ułożenie kabla światłowodowego  nr OTK-10 oraz OTK -505 w relacji nr 139 „WS Rzeszów – PO Strażów – studnia odgałęźna POSZ Chmielnik – POSZ Błędowa Tyczyńska – POSZ Lisi Kąt –PO Błażowa Górna - PO Lisi Kąt, PO Błażowa Górna – WD Błażowa Górna” i nadanie przedmiotowemu pozwoleniu wodnoprawnemu rygoru natychmiastowej wykonalności.

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/zwiadomienie_06_xi.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-11-06
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-11-12 10:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie prowadzenia światłowodu przez wody dla realizacji przedsięwzięcia: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie, budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i ułożenie kabla światłowodowego  nr OTK -5054a w relacji nr 141 POSZ Sucha Strona – WD Węglarki i nadanie przedmiotowemu pozwoleniu wodnoprawnemu rygoru natychmiastowej wykonalności  - sprawa z wniosku Województwa Podkarpackiego

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/06_xi_4.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-11-06
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-11-12 09:55

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie prowadzenia światłowodu przez wody dla realizacji przedsięwzięcia: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie, budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i ułożenie kabla światłowodowego  nr OTK-10 oraz OTK -505 w relacji nr 139 „WS Rzeszów – PO Strażów – studnia odgałęźna POSZ Chmielnik – POSZ Błędowa Tyczyńska – POSZ Lisi Kąt –PO Błażowa Górna - PO Lisi Kąt, PO Błażowa Górna – WD Błażowa Górna” i nadanie przedmiotowemu pozwoleniu wodnoprawnemu rygoru natychmiastowej wykonalności – sprawa z wniosku Województwa Podkarpackiego

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/06_xi_3.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-11-06
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-11-12 09:52

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie prowadzenia gazociągu przez wody cieku wodnego bez nazwy dz. nr ew. 3156 w miejscowości Nowy Borek, sprawa z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o o w Warszawie, Oddziału w Tarnowie, Zakładu  w Rzeszowie 

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/06_xi_5.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-11-06
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-11-12 09:58

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie prowadzenia światłowodu przez wody dla realizacji przedsięwzięcia: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie, budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej i ułożenie kabla światłowodowego w relacji WS Rzeszów – PO Rzeszów ul. Ceramiczna – PO Rudna Mała – PO Woliczka -WD Woliczka - PO Bratkowice – punkt styku z obszarem „A” – sprawa z wniosku Województwa Podkarpackiego


http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/06_xi_6.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-11-06
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-11-12 10:05

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego – działka nr 195/2 na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego w Rogoźnicy gmina Głogów Małopolski z wniosku Zakładu Produkcji Folii „EFEKT PLUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 30/63

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/06_xi_2.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-11-06
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-11-12 09:42

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie starego koryta potoku Mogielnickiego na działce nr ew. 550/48 w miejscowości Boguchwała dla realizacji projektu pt. „Budowa teletechnicznej linii kablowej- światłowodowy rurociąg kablowy” z wniosku Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie przy ulicy Kościuszki 8

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/06_XI_1.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-11-06
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-11-12 09:35
Modyfikacja Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-11-12 09:41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych jakim jest linia napowietrzna izolowana AsXSn oświetlenia ulicznego – przejście nad potokiem (bez nazwy dz. ew. nr 1841/2) lewy dopływ Ulenki – w ramach budowy oświetlenia ulicznego drogi powiatowej dz. 1750, 1711 w miejscowości Ulanica, gmina Dynów, powiat rzeszowski 

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/10_10.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-10-10
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-10-10 13:19

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z przedsięwzięciem: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  Województwo Podkarpackie, budowa linii światłowodowej relacji PO Głogów Małopolski – PO Rudna Mała – WD Rudna Mała, PO Głogów Małopolski – WD Raniżów”

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/29_2_09.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-09-29
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-10-01 09:21

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kablem światłowodowym cieku wodnego – dz. nr ew. 810/1 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska i nadanie przedmiotowemu pozwoleniu wodnoprawnemu rygoru natychmiastowej wykonalności

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/29_09.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-09-26
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-09-29 13:12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kablem światło- wodowym potoku Nosowskiego – dz. nr ew. 394 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska i nadanie przedmiotowemu pozwoleniu wodnoprawnemu rygoru natychmiastowej wykonalności

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/15_09_1.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-09-15
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-09-16 07:32

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kablem światło- wodowym cieku wodnego – dz. nr ew. 363 w miejscowości Zgłobień i nadanie przedmiotowemu pozwoleniu wodnoprawnemu rygoru natychmiastowej wykonalności

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/15_09.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-09-15
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-09-16 07:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodno prawnego – sprawa z wniosku Województwa Podkarpackiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kablem światłowodowym cieku wodnego – dz. nr ew. 441 w miejscowości Wola Zgłobieńska i nadanie przedmiotowemu pozwoleniu wodnoprawnemu rygoru natychmiastowej wykonalności


http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/12_09.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-09-11
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-09-12 09:29

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Wójta Gminy Lubenia o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – umocnienia skarp cieku wodnego oznaczonego nr ew. 1877 w miejscowości Straszydle

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/03_09.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-09-03
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-09-03 13:33

Informacja II o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z przedsięwzięciem: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie, budowa linii światłowodowej w relacji POSZ Błażowa Górna – POSZ Strona Mokra -WD strona Sucha – POSZ Strzyżów”.

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/I_01_08.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-08-29
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-08-01 13:59

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie prowadzenie przez wody rurociągu i kabla, tj. na przejście rurociągiem surowej wody PE dz=75 mm pod dnem potoku Ryjak w km 7+618 oraz kablem sterowniczym YKSY 14X2,5 i kablem zasilającym YAKY 4x120 mm2  0,6 /1kV pod dnem potoku Ryjak w km 7+616 (Gmina Błażowa).

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/25_08.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-08-25
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-08-25 13:35

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy rowu przydrożnego drogi powiatowej - wykonanie przepustu pod zjazdem komunikacyjnym w Krasnem

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/IV_01_08.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-08-01
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-08-01 14:08

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z przedsięwzięciem: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie, budowa linii światłowodowej w relacji POSZ Lisi Kąt – POSZ Błędowa Tyczyńska -WD Błędowa Tyczyńska

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/II_01_08.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-07-31
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-08-01 14:02

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie prowadzenia przez wody – potok Mikośka- gazociągu w miejscowości Kielanówka

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/III_01_08.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-07-30
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-08-01 14:06

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z przedsięwzięciem: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie, budowa linii światłowodowej w relacji POSZ Błażowa Górna – POSZ Strona Mokra -WD strona Sucha – POSZ Strzyżów”

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/30_lip.docx

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-07-29
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-07-30 13:22
Modyfikacja Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-07-30 13:21

Informacja o wszczęciu postępowania w celu wydania pozwolenia wodno prawnego na wykonanie przepustu na działkach nr 173/2, 1215/1, 1171/4  w miejscowości Jasionka, gmina Trzebownisko

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/Obwieszczenie_17_lip.docx

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-07-17
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-07-18 11:44

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przebudowy odcinka rowu przydrożnego przy drodze gminnej w Błazowej Dolnej

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/OBWIESZCZENIE__14_lip.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2014-07-14
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2014-07-16 10:36
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 19 września 2019r. 06:21:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.