Wydział Budownictwa i Architektury


Naczelnik Wydziału

Andrzej Tur

tel.: (17) 867 14 44

pok. 444p.o. Z-ca Naczelnika Wydziału

Zofia Biała,

tel.: (17) 867 14 42

pok. 442
 Sekretariat:

tel.: (17) 867 14 71

pok. 442 a


 

Obsługa poszczególnych gmin odbywa się:

 

pok. 439; tel.: (17) 867 14 39 – Krasne, Kamień,

                                                      Tyczyn (pozwolenia),

                                                      Trzebownisko (pozwolenia)

 

pok. 440; tel.: (17) 867 14 40 – (weryfikacja dokumentacji)

 

pok. 441; tel.: (17) 867 14 41 – (weryfikacja dokumentacji)

 

pok. 442;   tel.: (17) 867 14 42 - Głogów Młp., 

                                                        Lubenia, Chmielnik (pozwolenia),

                                                        Specustawa drogowa w(szystkie gminy)


pok. 443;   tel.: (17) 867 14 43 - Świlcza, Boguchwała (zgłoszenia),

                                                       Chmielnik (zgłoszenia), Tyczyn (zgłoszenia).


pok. 445;   tel.: (17) 867 14 45 - Błażowa, Miasto Dynów, Gmina Dynów,
                                                       Sokołów Młp., Hyżne


pok. 446;   tel.: (17) 867 14 46 - Boguchwała (pozwolenia), Trzebownisko (zgłoszenia).