POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Informujemy, że od dnia 01.07.2020 r. zmienia się numer rachunku bankowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.
Aktualny numer: Bank PKO BP S.A. 06 1020 4405 0000 2902 0602 4196
Podmiot publikującyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
WytworzyłAgnieszka Gabrowska - Dyrektor2020-07-03
Publikujący Jacek Górak - Użytkownik BIP 2020-07-03 10:14

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi klientów

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uprzejmie informuje, że mając na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientów oraz pracowników wprowadza się od 16 czerwca 2020r. następujące zasady wykonywania zadań przez PCPR w Rzeszowie:

1. Bezpośrednia obsługa klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie jest prowadzona w pełnym zakresie przy stanowiskach obsługi w wyznaczonych pokojach i miejscach.

2. Przy jednym stanowisku obsługi może przebywać w tym samym czasie jeden klient, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi klientów, nie dotyczy to:

a) dziecka do ukończenia 13-go roku życia;

b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

c) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

d) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

3. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w czasie obsługi klientów.

4. Klienci po wejściu do urzędu mają obowiązek zakrywania ust i nosa,

5. Zaleca się klientom dezynfekcję rąk płynem do dezynfekcji.

6. Osoby oczekujące korzystają z wyznaczonych w korytarzu lub poczekalni miejsc z  obowiązkiem zachowania min. 2 m odstępu.

7. Załatwianie spraw urzędowych następować będzie również w następujących formach:

a) pisemnej – za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

b) elektronicznej – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. e-Puap,

c) telefonicznej i e-mailowej – jeśli procedury załatwiania spraw nie przewidują dopełnienia określonych formalności.

8. Wnioski i inne pisma mogą być składane bezpośrednio w Kancelarii lub do skrzynki znajdującej się w holu budynku.

9. Celem ułatwienia korzystania z usług naszej instytucji podajemy dane teleadresowe:

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. S. Batowego 9, 35-005 Rzeszów


email: pcpr@powiat.rzeszow.pl

 

tel. 17 859-48-23
 

Zespół Telefon Adres poczty elektronicznej
Kancelaria 17/859-48-23 w. 1
519-585-857
pcpr@powiat.rzeszow.pl
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej – organizator pieczy 519-585-391
519-585-757
malgorzata.gorak@powiat.rzeszow.pl
Zespół ds. świadczeń pieczy zastępczej 519-586-129
518-736-832                                       
malgorzata.ruman@powiat.rzeszow.pl
Zespół ds. rehabilitacji społecznej i zawodowej 519-585-427 jacek.gorak@powiat.rzeszow.pl
Zespół ds. pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 519-585-761 bogumila.matula@powiat.rzeszow.pl
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 519-586-021
519-586-107
agnieszka.capińska@powiat.rzeszow.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie 518-736-839 oik@powiat.rzeszow.pl

Podmiot publikującyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
WytworzyłAgnieszka Gabrowska - Dyrektor2020-06-16
Publikujący Jacek Górak - Użytkownik BIP 2020-06-16 07:22
Modyfikacja Jacek Górak - Użytkownik BIP 2020-06-16 07:46
Informujemy, że od dnia 10 kwietnia 2020 roku istnieje możliwość ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa. PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Szczegóły programu dostępne sa na stronie PFRON
Składanie wniosków odbywa się poprzez System Obsługi Wsparcia - SOW

Podmiot publikującyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
WytworzyłAgnieszka Gabrowska - Dyrektor2020-04-10
Publikujący Jacek Górak - Użytkownik BIP 2020-04-10 08:17
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie  informuje, że poszukuje lekarza – członka składu orzekającego do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją co najmniej pierwszego stopnia o specjalności:
- lekarz ortopeda,
- lekarz laryngolog,
- lekarz okulista,
- lekarz specjalizujący się w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 
1. Zadania lekarza w Zespole:
* weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby zainteresowanej mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności;
* udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia orzekanego i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego;
* wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów:
- orzeczeń o niepełnosprawność,
- orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.
2. Warunkiem niezbędnym udziału lekarza – członka zespołu w posiedzeniach składów orzekających jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności  w Województwie  Podkarpackim, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Szkolenia odbywają się w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie  i są bezpłatne. Warunkiem zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest powołanie osoby zainteresowanej do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o  Niepełnosprawności.
3. Lekarz – członek składów orzekających zatrudniony będzie w Zespole na podstawie umowy zlecenia . Przedmiotem umowy będzie wydanie stosownego orzeczenia, za które zleceniobiorca otrzymuje ustalone wynagrodzenie.
4. Składy orzekające Zespołu zbierają się w siedzibie  Powiatowego  Zespołu  do  Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie, przy ulicy Batorego 9, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych,  od  poniedziałku do piątku.  
Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  Pani Agnieszka Capińska tel. 519-586-107.

 
Podmiot publikującyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
WytworzyłAgnieszka Gabrowska - Dyrektor2017-01-16
Publikujący Jacek Górak - Użytkownik BIP 2017-01-16 12:11
Modyfikacja Jacek Górak - Użytkownik BIP 2018-11-15 12:28

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

 

ul. Batorego 9

 

35-005 Rzeszów

 

 

Centrala:

(17) 859 48 23

Fax:

(17) 859 48 23

E-mail:

pcpr@powiat.rzeszow.pl

Strona BIP:

Strona internetowa:

http://bip.powiat.rzeszow.pl

http://pcpr.powiat.rzeszow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

https://epuap.gov.pl/

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek - piątek  7:30 - 15:30

 

 

Informacje publiczne zamieszczone na niniejszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej obejmują informacje i dokumenty umieszczone od dnia 19.07.2012 r. Informacje zamieszczone przed 19.07.2012 r. dostępne są pod adresem.

http://www.archiwum.podkarpackie.pl/wrota_kopia/kopia/pl/bip/powiat/rzeszowski/pcpr.htm

Podmiot publikującyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
WytworzyłAgnieszka Gabrowska - Dyrektor2012-06-04
Publikujący Jacek Górak - Użytkownik BIP 2012-06-04 11:47
Modyfikacja Jacek Górak - Użytkownik BIP 2019-12-09 07:56
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 24 września 2020r. 07:06:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.