STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – dalej RODO, informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. 178671451, adres email: starostwo@powiat.rzeszow.pl
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. 8-go Marca 13, 35-065 Rzeszów, tel. 17 2831174, adres e-mail: rodo@powiat.rzeszow.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego w obiektach Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia, ograniczenia wystąpienia zdarzeń zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób i mienia, a także ustalenia sprawców ewentualnych zdarzeń oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Starostwo na szkodę.
  4. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, a także na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
  6. Nagrania z kamer monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni od dnia ich nagrania, a następnie nadpisane.
  7. W odniesieniu do przetwarzanych danych (nagrań) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:
- dostępu do danych osobowych, stosownie do przepisów zawartych w art. 15 RODO,
- usunięcia danych, stosownie do przepisów zawartych w art. 17 RODO,
- ograniczenia przetwarzania danych, stosownie do przepisów zawartych w art. 18 RODO.
  1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie przepisów zawartych w art. 77 RODO.
  2. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).Rzeszów, 2020-08-03
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłMaciej Gryc - Inspektor Ochrony Danych2020-08-03
Publikujący Iwona Zawadzka - Administrator 2020-08-10 11:55
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, których sprawy są prowadzone w ramach wykonywanych obowiązków ustawowych, jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. 8-go Marca 13
, 35-065 Rzeszów, tel. 172831174, adres e-mail: rodo@powiat.rzeszow.pl 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych w ramach wykonywania władzy publicznej w oparciu o przepisy prawa materialnego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa.
7. Podanie danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem umożliwiającym realizację zadań w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów. 
9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której są one przetwarzane.
11. Przy wykonywaniu ww. ustawowego zadania Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
12. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2018-05-24
Publikujący Marek Zięba - Administrator 2018-05-25 12:36
Modyfikacja Maciej Gryc - Użytkownik BIP 2020-04-14 10:47
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 11 maja 2021r. 10:07:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.