STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Sesja Nr XXVIII
Uchwały podjęte na  XXVIII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 18 lutego 2021 r.
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2021-02-18 00:00
Publikujący Klaudia Sołek - Użytkownik BIP 2021-02-25 10:23
Modyfikacja Klaudia Sołek - Użytkownik BIP 2021-02-25 11:05
Sesja Nr XXVII
Uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego podjęte na XXVII sesji w dniu 30 grudnia 2020r.

Załączniki:

Nr XXVII/233/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 683.50 KB
Nr XXVII/232/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 3.13 MB
Nr XXVII/231/20 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020 Typ pliku: pdf 1,006.32 KB
Nr XXVII/230/20 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Typ pliku: pdf 533.33 KB
Nr XXVII/229/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Tyczyn Typ pliku: pdf 144.42 KB
Nr XXVII/228/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/169/20 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2020 roku Typ pliku: pdf 265.62 KB
Nr XXVII/227/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu Typ pliku: pdf 282.08 KB
Nr XXVII/226/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przekazania zarządzania powiatową drogą publiczną Typ pliku: pdf 1.43 MB
Nr XXVII/225/20 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 857.56 KB
Nr XXVII/224/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2021 Typ pliku: pdf 959.02 KB
Nr XXVII/223/20 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2021 Typ pliku: pdf 429.29 KB
Nr XXVII/222/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2021-2031 Typ pliku: pdf 3.56 MB
Nr XXVII/221/20 uchwała budżetowa na rok 2021 Typ pliku: pdf 20.36 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-12-30 00:00
Publikujący Klaudia Sołek - Użytkownik BIP 2021-01-29 09:34
Modyfikacja Klaudia Sołek - Użytkownik BIP 2021-01-29 09:49
Sesja Nr XXVI
Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 8 grudnia 2020 r.:

Załączniki:

Nr XXVI/220/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 3.73 MB
Nr XXVI/219/20 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020 Typ pliku: pdf 1.74 MB
XXVI/218/20 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Typ pliku: pdf 550.52 KB
Nr XXVI/217/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie” Typ pliku: pdf 132.16 KB
Nr XXVI/216/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie” Typ pliku: pdf 132.97 KB
Nr XXVI/215/20 w sprawie ustalenia nowego przebiegu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 2.64 MB
Nr XXVI/214/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie przekazania zarządzania powiatowymi drogami publicznymi Typ pliku: pdf 931.84 KB
Nr XXVI/213/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/169/20 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2020 roku Typ pliku: pdf 270.82 KB
Nr XXVI/212/20 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/19 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 6 lutego 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (IV)”, Typ pliku: pdf 131.57 KB
Nr XXVI/211/20 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie Powiatu Rzeszowskiego oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Typ pliku: pdf 3.42 MB
Nr XXVI/210/20 w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” Typ pliku: pdf 1.07 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-12-08 00:00
Publikujący Klaudia Sołek - Użytkownik BIP 2020-01-03 13:35
Modyfikacja Klaudia Sołek - Użytkownik BIP 2021-01-29 09:28
Sesja Nr XXV
Uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego podjęte na sesji w dniu 16 listopada 2020 r. : 
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-11-16 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2020-11-18 13:36
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2020-11-18 13:52
Sesja Nr XXIII
Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 21 września 2020 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-09-21 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2020-10-26 11:51
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2020-10-26 14:21
Sesja Nr XXI
Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 12 sierpnia 2020 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-08-12 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2020-09-30 11:32
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2020-09-30 11:48
Sesja Nr XX
Uchwały podjęte na XX sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 30 lipca 2020 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-07-31 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2020-08-04 14:58
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2020-08-04 15:31
Sesja Nr XVII
Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 14 maja 2020 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-05-14 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2020-01-03 13:35
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2020-05-22 11:48
Sesja Nr XVI
Uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego podjęte na sesji w dniu 11 marca 2020 r.:

Załączniki:

Nr XVI/168/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 2.99 MB
Nr XVI/167/20 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020 Typ pliku: pdf 1.23 MB
Nr XVI/166/20 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Głogów Młp. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 116.33 KB
Nr XVI/165/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 139.83 KB
Nr XVI/164/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 129.45 KB
Nr XVI/163/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebownisko na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 116.62 KB
Nr XVI/162/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Hyżne na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 119.89 KB
Nr XVI/161/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 118.21 KB
Nr XVI/160/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tyczyn na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 130.79 KB
Nr XVI/159/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubenia na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 119.04 KB
Nr XVI/158/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krasne na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 125.62 KB
Nr XVI/157/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 116.37 KB
Nr XVI/156/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 116.62 KB
Nr XVI/155/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Dynowa na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 119.18 KB
Nr XVI/154/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 116.16 KB
Nr XVI/153/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 119.46 KB
Nr XVI/152/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Błażowa na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 128.47 KB
Nr XVI/151/20 w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego Typ pliku: pdf 565.31 KB
Nr XVI/150/20 zmiany uchwały Nr XIX/205/16 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie Typ pliku: pdf 128.42 KB
Nr XVI/149/20 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 124.88 KB
Nr XVI/148/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/139/20 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)” Typ pliku: pdf 163.93 KB
Nr XVI/147/20 w sprawie zatwierdzenia zmiany rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Typ pliku: pdf 115.32 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-03-11 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2020-03-18 14:48
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2020-03-18 15:17
Sesja Nr XV
Uchwały podjęte na XV sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 30 stycznia 2020 r. 

Załączniki:

Nr XV/146/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 3.18 MB
Nr XV/145/20 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020 Typ pliku: pdf 582.84 KB
Nr XV/144/20 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Rzeszowskiego do wystawienia weksla in blanco Typ pliku: pdf 142.29 KB
Nr XV/143/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/129/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu. Typ pliku: pdf 128.26 KB
Nr XV/142/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomościach Typ pliku: pdf 176.58 KB
Nr XV/141/20 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Lubenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 114.58 KB
Nr XV/140/20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VI)” Typ pliku: pdf 145.89 KB
Nr XV/139/20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)” Typ pliku: pdf 149.77 KB
Nr XV/138/20 w sprawie przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pod nazwą „Pogranicze w obiektywie” w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, oś priorytetowa „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” Typ pliku: pdf 136.21 KB
Nr XV/137/20 w sprawie Statutu ZOZ Nr 2 w Rzeszowie Typ pliku: pdf 1.36 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-01-30 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2020-01-30 13:35
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2020-02-05 15:17
Sesja Nr XIV
Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 19 grudnia 2019 r.:

Załączniki:

Nr XIV/122/19 uchwała budżetowa na rok 2020 Typ pliku: pdf 20.18 MB
Nr XVI/136/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia zmiany przepisów prawa miejscowego oraz podjęcia uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski Typ pliku: pdf 125.90 KB
Nr XIV/135/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia zmiany przepisów prawa miejscowego oraz innych przepisów prawa Typ pliku: pdf 132.18 KB
Nr XIV/134/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Typ pliku: pdf 118.79 KB
Nr XIV/133/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 3.49 MB
Nr XIV/132/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019 Typ pliku: pdf 1.12 MB
Nr XIV/131/19 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019 Typ pliku: pdf 829.59 KB
Nr XIV/130/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/19 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2019 roku Typ pliku: pdf 270.44 KB
Nr XIV/129/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu Typ pliku: pdf 290.88 KB
Nr XIV/128/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie nr XI/83/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.37 MB
Nr XIV/127/19 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.01 MB
Nr XIV/126/19 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Typ pliku: pdf 867.66 KB
Nr XIV/125/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2020 Typ pliku: pdf 880.97 KB
Nr XIV/124/19 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2020 Typ pliku: pdf 416.66 KB
Nr XIV/123/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2020-2030 Typ pliku: pdf 2.78 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2019-12-19 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2020-01-03 13:35
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2020-01-09 14:26
Sesja Nr XIII
Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 21 listopada 2019 r.:

Załączniki:

Nr XIII/121/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Typ pliku: pdf 112.66 KB
Nr XIII/120/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 110.89 KB
Nr XIII/119/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 4.37 MB
Nr XIII/118/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019 Typ pliku: pdf 2.42 MB
Nr XIII/117/19 w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego Typ pliku: pdf 326.29 KB
Nr XIII/116/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Rzeszowski nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1713/2, położona w Bachórzu gm. Dynów Typ pliku: pdf 139.57 KB
Nr XIII/115/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 262.32 KB
Nr XIII/114/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr XVI/156/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 118.55 KB
Nr XIII/113/19 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Typ pliku: pdf 125.76 KB
Nr XIII/112/19 w sprawie Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 Typ pliku: pdf 1.08 MB
Nr XIII/111/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/19 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2019 roku Typ pliku: pdf 269.02 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2019-11-21 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-12-14 14:47
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-12-14 15:02
Sesja Nr XII
Uchwały podjęte na XII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 21 października 2019 r.:

Załączniki:

Nr XII/110/19 w sprawie rozpatrzenia petycji Typ pliku: pdf 112.48 KB
Nr XII/109/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 113.84 KB
Nr XII/108/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 3.11 MB
Nr XII/107/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019 Typ pliku: pdf 1.99 MB
Nr XII/106/19 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: „Projekt adaptacji budynku w Tyczynie przy ul. Kościuszki dla Domu Dziecka wraz z koncepcją rozbudowy” Typ pliku: pdf 128.81 KB
Nr XII/105/19 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: „Projekt adaptacji budynku w Tyczynie przy ul. Kościuszki dla Domu Dziecka wraz z koncepcją rozbudowy” Typ pliku: pdf 132.61 KB
Nr XII/104/19 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: „Projekt dostosowania budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie do przepisów przeciwpożarowych” Typ pliku: pdf 137.86 KB
Nr XII/103/19 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: „Projekt kotłowni dla Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie” Typ pliku: pdf 128.44 KB
Nr XII/102/19 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa pawilonu nr 3 SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie z wyposażeniem oraz budowa budynku urządzeń technicznych dla gazów medycznych” Typ pliku: pdf 159.82 KB
Nr XII/101/19 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Rzeszowskiego przez biegłego rewidenta Typ pliku: pdf 136.86 KB
Nr XII/100/19 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 121.57 KB
Nr XII_/99/19 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Błażowa nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 117.50 KB
Nr XII/98/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Miasto Rzeszów Typ pliku: pdf 301.80 KB
Nr XII/97/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Dynowie Typ pliku: pdf 121.10 KB
Nr XII/96/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sokołowie Małopolskim Typ pliku: pdf 123.30 KB
Nr XII/95/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Trzcianie Typ pliku: pdf 120.30 KB
Nr XII/94/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie Typ pliku: pdf 131.92 KB
Nr XII/93/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sokołowie Małopolskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sokołowie Małopolskim Typ pliku: pdf 137.93 KB
Nr XII/92/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcianie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego w Trzcianie Typ pliku: pdf 127.32 KB
Nr XII/91/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Tyczynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Tyczynie Typ pliku: pdf 131.51 KB
Nr XII/90/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Tyczynie w pięcioletnie Technikum w Tyczynie Typ pliku: pdf 120.68 KB
Nr XII/89/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Dynowie w pięcioletnie Technikum w Dynowie Typ pliku: pdf 123.78 KB
Nr XII/88/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Trzcianie w pięcioletnie Technikum w Trzcianie Typ pliku: pdf 123.79 KB
Nr XII/87/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Sokołowie Małopolskim w pięcioletnie Technikum w Sokołowie Małopolskim Typ pliku: pdf 126.10 KB
Nr XII/86/19 w sprawie ustalania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski Typ pliku: pdf 920.58 KB
Nr XII/85/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego nr VI/36/19 z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2019 roku Typ pliku: pdf 270.62 KB
Nr XII/84/19 w sprawie „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie rzeszowskim na lata 2019-2022” Typ pliku: pdf 3.12 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2019-10-21 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-12-03 08:38
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-12-14 14:39
Sesja Nr XI
Uchwały  podjęte na XI sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 26 sierpnia 2019 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2019-08-26 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-09-03 09:00
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-09-03 09:01
Sesja Nr X
Uchwały podjęte na X sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 12 lipca 2019 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2019-07-12 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-07-17 07:42
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-07-17 07:45
Sesja Nr IX
Uchwały podjęte na IX sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023 w dniu 27 czerwca 2019 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2019-06-27 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-07-04 15:47
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-07-04 15:48
Sesja Nr VIII
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2019-05-30 00:00
Publikujący Włodzimierz Nowak - Użytkownik BIP 2019-06-07 11:02
Sesja Nr VII
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2019-04-17 00:00
Publikujący Włodzimierz Nowak - Użytkownik BIP 2019-04-24 08:41
Sesja Nr VI
Uchwały podjęte na VI sesji Rady Powatu w dniu 8 marca 2019 r.: 

Załączniki:

Nr VI/60/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 4.00 MB
Nr VI/59/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019 Typ pliku: pdf 2.36 MB
Nr VI/58/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/19 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. Uchwała budżetowa na rok 2019 Typ pliku: pdf 173.63 KB
Nr VI/57/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Typ pliku: pdf 138.34 KB
Nr VI/56/19 w sprawie podjęcia współpracy z Przedsiębiorstwem Komunalnym "Użgorodzka Rejonowa Agencja Rozwoju" z Ukrainy Typ pliku: pdf 109.39 KB
Nr VI/55/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rzeszowa Typ pliku: pdf 126.46 KB
Nr VI/54/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 137.09 KB
Nr VI/53/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 128.45 KB
Nr VI/52/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebownisko na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 114.82 KB
Nr VI/51/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Hyżne na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 115.83 KB
Nr VI/50/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świlcza na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 117.16 KB
Nr VI/49/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizyczne Typ pliku: pdf 116.61 KB
Nr VI/48/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tyczyn na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 142.73 KB
Nr VI/47/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubenia na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 120.28 KB
Nr VI/46/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krasne na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 123.79 KB
Nr VI/45/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 115.38 KB
Nr VI/44/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 111.92 KB
Nr VI/43/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Młp. na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 117.60 KB
Nr VI/42/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Młp. na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 118.18 KB
Nr VI/41/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dynów na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 115.98 KB
Nr VI/40/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Dynowa na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 119.67 KB
Nr VI/39/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 115.95 KB
Nr VI/38/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Błażowa na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 122.90 KB
Nr VI/37/19 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 116.13 KB
Nr VI/36/19 w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2019 roku Typ pliku: pdf 253.42 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2019-03-08 00:00
Publikujący Marek Zięba - Administrator 2019-03-21 08:08
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-03-22 10:34
Sesja nr IV
Uchwały podjęte na IV sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 18 stycznia 2019 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2019-01-18 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-02-18 11:45
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-02-18 11:50
Sesja Nr III
Uchwały podjęte na III sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 28 grudnia 2018 r.:

Załączniki:

Nr III/27/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 3.68 MB
Nr III/26/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018 Typ pliku: pdf 889.50 KB
Nr III/25/18 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 Typ pliku: pdf 866.82 KB
Nr III/24/18 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Tyczyn nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1001/2 położona w Kielnarowej gm. Tyczyn, stanowiąca własność Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 146.15 KB
Nr III/23/18 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: realizacja projektu Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej Typ pliku: pdf 132.05 KB
Nr III/22/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu Typ pliku: pdf 288.68 KB
Nr III/21/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr XXVII/256/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 739.42 KB
Nr III/20/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 r. Typ pliku: pdf 934.65 KB
Nr III/19/18 w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” Typ pliku: pdf 109.84 KB
Nr III/18/18 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Rzeszowskiego na rok 2019 Typ pliku: pdf 270.63 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2018-12-28 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-01-04 12:31
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-01-04 12:48
Sesja Nr II
Uchwały podjęte na II sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 5 grudnia 2018 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2018-12-05 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-12-14 12:46
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-12-14 12:48
Sesja Nr I
Uchwały podjęte na I sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 23 listopada 2018 r.:

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2018-11-23 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-11-27 15:03
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2018-12-07 14:20
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 08 marca 2021r. 17:12:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.