STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
Sesja Nr XLV

Uchwała podjęta na XLV sesji Rady Powiatu w Rzeszowie w dniu 18 listopada 2014 r.:

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2014-11-18 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2014-11-21 13:22
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2015-01-22 11:17
Sesja Nr XLIV

Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady Powiatu w Rzeszowie w dniu 5 listopada 2014 r.:

Załączniki:

Nr XLIV/428/14 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Typ pliku: pdf 57.33 KB
Nr XLIV/429/14 w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” Typ pliku: pdf 317.99 KB
Nr XLIV/430/14 w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego Typ pliku: pdf 46.37 KB
Nr XLIV/431/14 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego Typ pliku: pdf 406.18 KB
Nr XLIV/432/14 w sprawie ustalenia zasad reprezentacji Powiatu Rzeszowskiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego Typ pliku: pdf 37.21 KB
Nr XLIV/433/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych działek w obr. 222 Rzeszów-Przybyszówka II oraz w obr. 226 Rzeszów-Miłocin, stanowiących własność Powiatu Rzeszowskiego, usytuowanych na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” Typ pliku: pdf 90.73 KB
Nr XLIV/434/14 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXXVIII/374/14 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2014 roku Typ pliku: pdf 107.31 KB
Nr XLIV/435/14w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie konwersji danych opisowych z programu EGBV do programu EWOPIS wraz z jego wdrożeniem w PODGiK w Rzeszowie Typ pliku: pdf 38.61 KB
Nr XLIV/436/14 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie połączenia baz graficznych w systemie EWMAPA dla 10 obrębów ewidencyjnych położonych w gminie Hyżne i Tyczyn do jednej jednostki bazy ewidencyjnej Typ pliku: pdf 40.62 KB
Nr XLIV/437/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r. Typ pliku: pdf 209.37 KB
Nr XLIV/438/14 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXXI/308/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 305.25 KB
Nr XLIV/439/14 w sprawie powołania Rady Społecznej ZOZ Nr 2 w Rzeszowie Typ pliku: pdf 44.01 KB
Nr XLIV/440/14 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 Typ pliku: pdf 934.30 KB
Nr XLIV/441/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.13 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2014-11-05 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2014-11-12 13:48
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2014-11-12 14:30
Sesja Nr XLIII

Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Powiatu w dniu 29 września 2014r.:

Załączniki:

Nr XLIII/418/14 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska – Bratkowice – Miłocin wraz z budową chodnika” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" Typ pliku: pdf 143.82 KB
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363R Kamień – Podlesie – Kamień wraz z budową chodnika” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" Typ pliku: pdf 144.09 KB
Nr XLIII/420/14 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Typ pliku: pdf 41.66 KB
Nr XLII/421/14 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie modernizacji gruntów i budynków wsi Bzianka gm. Świlcza oraz Borówki gm. Chmielnik Typ pliku: pdf 36.46 KB
Nr XLIII/422/14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Typ pliku: pdf 46.46 KB
Nr XLIII/423/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/358/10 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia dochodów podlegających gromadzeniu na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Typ pliku: pdf 44.86 KB
Nr XLIII/424/14 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXXI/308/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 275.99 KB
Nr XLIII/425/14 w sprawie przekazania Gminie Boguchwała zarządu droga powiatową Nr 1388 R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca Typ pliku: pdf 184.22 KB
Nr XLIII/426/14 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 Typ pliku: pdf 509.40 KB
Nr XLIII/427/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.09 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2014-09-29 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2014-10-06 10:54
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2014-10-06 11:21
Sesja Nr XLII

Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Powiatu w dniu 27 sierpnia 2014r.:

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2014-08-27 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2014-09-01 13:35
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2014-09-01 13:44
Sesja Nr XLI

Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Powiatu w dniu 13 sierpnia 2014r.:

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2014-08-13 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2014-08-26 13:28
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2014-08-26 13:36
Sesja Nr XXXVIII
Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 17 marca 2014r.:

 

Załączniki:

Nr XXXVIII/367/14 w sprawie stanowiska dotyczącego systemu wsparcia gospodarstw rolnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Typ pliku: pdf 220.87 KB
Nr XXXVIII/368/14 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 29.85 KB
Nr XXXVIII/369/14 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 31.67 KB
Nr XXXVIII/370/14 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 28.83 KB
Nr XXXVIII/371/14 w sprawie w sprawie zmian w Statucie SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie Typ pliku: pdf 542.95 KB
Nr XXXVIII/372/14 w sprawie przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do projektów inwestycyjnych dotyczących SP ZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie” w ramach Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Typ pliku: pdf 35.30 KB
Nr XXXVIII/373/14 w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 Typ pliku: pdf 3.37 MB
Nr XXXVIII/374/14 w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2014 roku Typ pliku: pdf 67.15 KB
Nr XXXVIII/375/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Błażowa na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 37.76 KB
Nr XXXVIII/376/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 34.80 KB
Nr XXXVIII/377/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Dynowa na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 35.81 KB
Nr XXXVIII/378/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubenia na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 36.07 KB
Nr XXXVIII/379/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 33.41 KB
Nr XXXVIII/380/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasne na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 35.09 KB
Nr XXXVIII/381/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Hyżne na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 36.77 KB
Nr XXXVIII/382/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Młp. na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 35.61 KB
Nr XXXVIII/383/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 35.94 KB
Nr XXXVIII/384/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 44.86 KB
Nr XXXVIII/385/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 45.12 KB
Nr XXXVIII/386/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 33.63 KB
Nr XXXVIII/387/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 36.72 KB
Nr XXXVIII/388/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 33.01 KB
Nr XXXVIII/389/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 34.08 KB
Nr XXXVIII/390/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizacje zadania publicznego Typ pliku: pdf 40.48 KB
Nr XXXVIII/391/14 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasto Rzeszów Typ pliku: pdf 35.15 KB
Nr XXXVIII/392/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu Typ pliku: pdf 83.46 KB
Nr XXXVIII/393/14 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2014 Typ pliku: pdf 375.00 KB
Nr XXXVIII/394/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.18 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2014-03-17 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2014-03-31 13:15
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2014-03-31 14:12
Sesja Nr XXXVI

Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Powiatu w dniu 21 grudnia  2013 r.:

Załączniki:

Nr XXXVI/350/13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.34 MB
Nr XXXVI/351/13 apel do Prezydenta Miasta i Rady Miasta Rzeszowa o współdziałanie z gminami Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na rzecz rozwoju ROF Typ pliku: pdf 123.25 KB
Nr XXXVI/352/13 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2014 Typ pliku: pdf 100.71 KB
Nr XXXVI/353/13 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2014 Typ pliku: pdf 198.10 KB
Nr XXXVI/354/13 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXVII/256/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 71.86 KB
Nr XXXVI/355/13 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXVIII/266/13 z dnia 27 lutego 2013 w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2013 roku Typ pliku: pdf 78.55 KB
Nr XXXVI/356/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r. Typ pliku: pdf 216.52 KB
Nr XXXVI/357/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/358/10 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia dochodów podlegających gromadzeniu na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Typ pliku: pdf 45.72 KB
Nr XXXVI/358/13 w sprawie zmiany wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013 Typ pliku: pdf 458.96 KB
Nr XXXVI/359/13 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 Typ pliku: pdf 458.96 KB
Nr XXXVI/360/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.03 MB
Nr XXXVI/349/13 uchwała budżetowa na rok 2014 Typ pliku: pdf 7.83 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2013-12-21 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2014-01-03 11:47
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2014-01-10 14:18
Sesja Nr XXXV

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Powiatu w dniu 27 listopada  2013 r.:

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2013-11-27 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2013-11-29 10:23
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2013-11-29 10:37
Sesja Nr XXXIV

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu w dniu 30 października 2013 r.:

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2013-10-30 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2013-11-04 10:27
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2013-11-04 10:40
Sesja Nr XXXIII

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Powiatu w dniu 25 września 2013 r.:

Załączniki:

Nr XXXIII/323/13 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/266/13z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2013 roku Typ pliku: pdf 105.98 KB
Nr XXXIII/324/13 w sprawie Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzeszowie Typ pliku: pdf 145.88 KB
Nr XXXIII/325/13 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1211 R Korczowiska-Wólka Niedźwiedzka wraz z budową chodnika w miejscowości Górno i Wólka Sokołowska w km od 5+277 do 12+415” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” Typ pliku: pdf 159.61 KB
Nr XXXIII/326/13 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1433 R Bachórz-Laskówka w km od 0+000 do 4+917 wraz z budową chodnika” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” Typ pliku: pdf 153.75 KB
Nr XXXIII/327/13 w sprawie przekazania Gminie Boguchwała zarządu drogą powiatową Nr 1407R Niechobrz-Mogielnica-Boguchwała Typ pliku: pdf 194.07 KB
Nr XXXIII/328/13 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Miastem Rzeszów i Gminą Boguchwała Typ pliku: pdf 223.58 KB
Nr XXXIII/329/13 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę celową działki nr 25/5 w Głogowie Młp. stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 37.62 KB
Nr XXXIII/330/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 994/1 położonej w Pogwizdowie Nowym, stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 38.11 KB
Nr XXXIII/331/13 w sprawie zawarcia z Gminą Krasne porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat Rzeszowski wykonania zadania publicznego Typ pliku: pdf 177.95 KB
Nr XXXIII/332/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/268/13 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2013 r. Typ pliku: pdf 44.73 KB
Nr XXXIII/333/13 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 Typ pliku: pdf 531.70 KB
Nr XXXIII/334/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 908.43 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2013-09-25 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2013-09-27 08:24
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2013-09-27 08:53
Sesja Nr XXXII

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Powiatu w dniu 7 sierpnia 2013 r.:

Załączniki:

Nr XXXII/ 313/13 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej Typ pliku: pdf 80.15 KB
Nr XXXII/ 314/13 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania inwestycji drogowych Typ pliku: pdf 71.53 KB
Nr XXXII/315/13 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego gwarancji odbudowy dróg powiatowych zniszczonych w trakcie budowy autostrad i dróg ekspresowych Typ pliku: pdf 95.21 KB
Nr XXXII/316/13 w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Górnie Typ pliku: pdf 50.32 KB
Nr XXXII/317/13 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXVII/256/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 207.17 KB
Nr XXXII/318/13 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XX/189/12 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do projektu systemowego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Typ pliku: pdf 43.88 KB
Nr XXXII/319/13 w sprawie zawarcia z Gminą Sokołów Młp. porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat Rzeszowski prowadzenia zadania publicznego Typ pliku: pdf 171.81 KB
Nr XXXII/320/13 w sprawie zawarcia z Gminą Sokołów Młp. porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat Rzeszowski prowadzenia zadań publicznych Typ pliku: pdf 219.21 KB
Nr XXXII/ 321/13 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 Typ pliku: pdf 505.86 KB
Nr XXXII/322/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 976.67 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2013-08-07 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2013-08-28 09:20
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2013-08-28 09:42
Sesja Nr XXIX

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Powiatu w dniu 20 marca 2013 r.:

Załączniki:

Nr XXIX/282/13 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dynowie Typ pliku: pdf 691.57 KB
Nr XXIX/273/13 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego (dot. Gminy Trzebownisko) Typ pliku: pdf 29.66 KB
Nr XXIX/274/13 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego(dot. Malawy) Typ pliku: pdf 29.18 KB
Nr XXIX/275/13 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego(dot. Miłocina) Typ pliku: pdf 29.46 KB
Nr XXIX/276/13 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego (dot. Pogwizdowa Nowego) Typ pliku: pdf 29.72 KB
Nr XXIX/277/13 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego (dot. Zaczernia) Typ pliku: pdf 29.27 KB
Nr XXIX/278/13 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego (dot. Tajęciny) Typ pliku: pdf 29.33 KB
Nr XXIX/279/13 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego (dot. Nowej Wsi) Typ pliku: pdf 29.37 KB
Nr XXIX/280/13 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego (dot. części Trzebowniska) Typ pliku: pdf 29.57 KB
Nr XXIX/281/13 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego (dot. części Jasionki) Typ pliku: pdf 29.50 KB
Nr XXIX/283/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Błażowa na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 41.82 KB
Nr XXIX/284/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 37.02 KB
Nr XXIX/285/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 36.71 KB
Nr XXIX/286/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Dynów na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 39.19 KB
Nr XXIX/287/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Młp. na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 39.85 KB
Nr XXIX/288/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 37.64 KB
Nr XXIX/289/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasne na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 38.60 KB
Nr XXIX/290/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubenia na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 40.00 KB
Nr XXIX/291/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 39.78 KB
Nr XXIX/292/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 37.05 KB
Nr XXIX/293/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 47.19 KB
Nr XXIX/294/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 45.77 KB
Nr XXIX/295/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebownisko na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 37.43 KB
Nr XXIX/296/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 38.51 KB
Nr XXIX/297/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Hyżne na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 37.37 KB
Nr XXIX/298/13 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części , łącznie z odsetkami, odroczenia terminyu płatniości, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej Typ pliku: pdf 204.71 KB
Nr XXIX/299/13 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 Typ pliku: pdf 186.81 KB
Nr XXIX/300/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.10 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2013-03-20 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2013-04-08 14:15
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2016-04-26 12:41
Sesja Nr XXVIII

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 27 lutego 2013 r.:

Załączniki:

Nr XXVIII/264/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013 Typ pliku: pdf 59.64 KB
Nr XXVIII/265/13 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Typ pliku: pdf 223.51 KB
Nr XXVIII/266/13 w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2013 roku Typ pliku: pdf 99.01 KB
Nr XXVIII/267/13 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Transgraniczne Centrum Nowoczesnych Technik Informacyjnych i Promocyjnych” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, Mikroprojekty Typ pliku: pdf 62.75 KB
Nr XXVIII/268/13 w sprawie przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą „Kreatywny nauczyciel” w ramach konkursu 15/POKL/9.4/2009 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Typ pliku: pdf 65.92 KB
Nr XXVIII/269/13 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu Typ pliku: pdf 92.08 KB
Nr XXVIII/270/13 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Typ pliku: pdf 29.46 KB
Nr XXVIII/271/13 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2013 Typ pliku: pdf 397.95 KB
Nr XXVIII/272/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.16 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2013-02-27 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2013-03-06 10:24
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2013-03-06 10:55
Sesja Nr XXVII

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2012 r.: 

Załączniki:

Nr XXVII/252/12 - uchwała budżetowa na rok 2013 Typ pliku: pdf 7.55 MB
Nr XXVII/253/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2013-2019 Typ pliku: pdf 1.23 MB
Nr XXVII/254/12 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2013 Typ pliku: pdf 93.58 KB
Nr XXVII/255/12 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2013 Typ pliku: pdf 164.98 KB
Nr XXVII/256/12 w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 186.83 KB
Nr XXVII/257/12 w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w latach 2013-2014 Typ pliku: pdf 55.70 KB
Nr XXVII/258/12 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XVII/167/12 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Powiatu Rzeszowskiego w roku 2012 Typ pliku: pdf 37.18 KB
Nr XXVII/259/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2013 r. Typ pliku: pdf 263.99 KB
Nr XXVII/260/12 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XIX/179/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2012 roku Typ pliku: pdf 97.01 KB
Nr XXVII/261/12 w sprawie zmiany wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012 Typ pliku: pdf 119.41 KB
Nr XXVII/262/12 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012 Typ pliku: pdf 686.18 KB
Nr XXVII/263/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.29 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2012-12-19 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2013-01-07 10:16
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2013-02-12 08:09
Sesja Nr XXVI
Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Powiatu w dniu 28 listopada 2012 r.:
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2012-11-28 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-12-03 09:39
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-12-03 09:47
Sesja Nr XXIV
Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Powiatu w dniu 26 września 2012 r.:

Załączniki:

Nr XXIV/223/12 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XIX/179/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2012 roku Typ pliku: pdf 78.41 KB
Nr XXIV/224/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych nr 2, 3 i 4 stanowiących własność Powiatu Rzeszowskiego usytuowanych w budynku mieszkalnym położonym na działce nr 357/10 w obr. 226 Rzeszów-Miłocin Typ pliku: pdf 39.23 KB
Nr XXIV/225/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych działek nr 25/2 i 25/5 w Głogowie Młp. stanowiących własność Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 40.98 KB
Nr XXIV/226/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi: ul. Zagrody w km 0+000+-1+430 w Tyczynie” Typ pliku: pdf 38.17 KB
Nr XXIV/227/12 w sprawie zawarcia z Gminą Błażowa porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat Rzeszowski prowadzenia zadania publicznego Typ pliku: pdf 164.95 KB
Nr XXIV/228/12 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1398R Rzeszów - Św. Roch - Chmielnik w km od 6+792 do 8+312 wraz z budową chodnika” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” Typ pliku: pdf 42.14 KB
Nr XXIV/229/12 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391R Iwierzyce-Zgłobień-Przybyszówka-Rzeszów w km 7+977 do 15+252 wraz z budową chodnika” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” Typ pliku: pdf 42.23 KB
Nr XXIV/230/12 w sprawie zawarcia z gminą Sokołów Młp. porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat Rzeszowski prowadzenia zadania publicznego Typ pliku: pdf 204.61 KB
Nr XXIV/231/12 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Partnerstwo Polsko-Szwajcarskie na rzecz rozwoju regionalnego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – Projekt pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” Działanie 5 Fundusze Grantowe Typ pliku: pdf 40.64 KB
Nr XXIV/232/12 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn. „Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1411R Babica-Lubenia-Błażowa w miejscowości Straszydle Typ pliku: pdf 34.62 KB
Nr XXIV/233/12 w sprawie w sprawie przekazania Gminie Boguchwała zarządu droga powiatową nr 1434R Rzeszów-Kielanówka Typ pliku: pdf 213.72 KB
Nr XXIV/234/12 w sprawie wyboru podmiotu uprawionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 30.17 KB
Nr XXIV/235/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.17 MB
Nr XXIV/236/12 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012 Typ pliku: pdf 565.44 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2012-09-26 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-10-04 08:54
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-10-04 09:12
Sesja Nr XXIII

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Powiatu w dniu 22 sierpnia 2012 r.:

Załączniki:

Nr XXIII/206/12 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dynowie w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Typ pliku: pdf 38.96 KB
Nr XXIII/207/12 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sokołowie Małopolskim w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskim Typ pliku: pdf 37.42 KB
Nr XXIII/208/12 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcianie w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie Typ pliku: pdf 39.31 KB
Nr XXIII/209/12 w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Dynowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Typ pliku: pdf 31.34 KB
Nr XXIII/210/12 w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Sokołowie Małopolskim z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim Typ pliku: pdf 30.42 KB
Nr XXIII/211/12 w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Trzcianie z Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie Typ pliku: pdf 31.62 KB
Nr XXIII/212/12 w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Tyczynie z Zespołu Szkół w Tyczynie Typ pliku: pdf 28.71 KB
Nr XXIII/213/12 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Dynowie Typ pliku: pdf 28.89 KB
Nr XXIII/214/12 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Sokołowie Małopolskim Typ pliku: pdf 29.75 KB
Nr XXIII/215/12 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Trzcianie Typ pliku: pdf 29.04 KB
Nr XXIII/216/12 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Tyczynie Typ pliku: pdf 29.15 KB
Nr XXIII/217/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/08 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość Typ pliku: pdf 96.72 KB
Nr XXIII/218/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym na działce nr 1056/1 w Chmielniku oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w jego nabyciu Typ pliku: pdf 39.94 KB
Nr XXIII/219/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego oznaczonej jako działka nr 528/6 w obr. 226 m. Rzeszowa Typ pliku: pdf 35.07 KB
Nr XXIII/220/12 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Twoja przyszłość w Twoich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1. Poddziałanie 6.1.1. Typ pliku: pdf 32.60 KB
Nr XXIII/221/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.03 MB
Nr XXIII/222/12 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012 Typ pliku: pdf 377.96 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2012-08-22 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-08-29 12:32
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-08-29 12:51
Sesja Nr XXII

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Powiatu w dniu 31 lipca 2012 r.:

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2012-07-31 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-08-03 11:02
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-08-03 11:07
Sesja Nr XX

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Powiatu w dniu 30 maja 2012 r.:

Załączniki:

Nr XX/186/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok Typ pliku: pdf 31.28 KB
Nr XX/187/12 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Rzeszowie za 2011 rok Typ pliku: pdf 39.12 KB
Nr XX/188/12 w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Mrowli Typ pliku: pdf 981.94 KB
Nr XX/189/12 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do projektu systemowego pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Typ pliku: pdf 42.04 KB
Nr XX/190/12 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje i doświadczenie Twoją szansą na pracę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Typ pliku: pdf 36.07 KB
Nr XX/191/12 w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie Typ pliku: pdf 507.92 KB
Nr XX/192/12 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie Typ pliku: pdf 342.71 KB
Nr XX/193/12 w sprawie przyjęcia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie Typ pliku: pdf 424.50 KB
Nr XX/194/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/11 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 47.41 KB
Nr XX/195/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 1.01 MB
Nr XX/196/12 w sprawie zmianw budżecie Powiatu na rok 2012 Typ pliku: pdf 120.43 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2012-05-30 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-06-06 13:54
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-06-06 14:18
Sesja Nr XIX

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Powiatu w dniu 25 kwietnia 2012 r.:

Załączniki:

Nr XIX/174/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 36.41 KB
Nr XIX/175/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 27.49 KB
Nr XIX/176/12 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Typ pliku: pdf 148.70 KB
Nr XIX/177/12 w sprawie zmian w statucie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Typ pliku: pdf 31.90 KB
Nr XIX/178/12 w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Typ pliku: pdf 43.25 KB
Nr XIX/179/12 w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2012 roku Typ pliku: pdf 95.70 KB
Nr XIX/180/12 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych darowizny działki położonej w Bachórzu Typ pliku: pdf 36.17 KB
Nr XIX/181/12 w sprawie zawarcia z Gminą Głogów Młp. porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat Rzeszowski prowadzenia zadania publicznego Typ pliku: pdf 189.64 KB
Nr XIX/182/12 w sprawie zawarcia z gminą Kamień porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat Rzeszowski prowadzenia zadania publicznego Typ pliku: pdf 180.00 KB
Nr XIX/183/12 w sprawie zawarcia z gminą Kamień porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat Rzeszowski prowadzenia zadania publicznego Typ pliku: pdf 179.61 KB
Nr XIX/184/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2012-2022 Typ pliku: pdf 980.66 KB
Nr XIX/185/12 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012 Typ pliku: pdf 445.71 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2012-04-25 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-04-27 08:31
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-04-27 08:57
Sesja Nr XVIII

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Powiatu w dniu 14 marca 2012 r.:

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2012-03-14 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-03-19 14:02
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-04-27 08:31
Sesja Nr XVII

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Powiatu w dniu 28 lutego 2012 r.:

Załączniki:

Nr XVII/139/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Błażowa na organizację wydarzeń kulturalnyc Typ pliku: pdf 36.30 KB
Nr XVII/140/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 40.03 KB
Nr XVII/141/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 37.54 KB
Nr XVII/142/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Dynowa na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 40.24 KB
Nr XVII/143/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Młp. na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 38.52 KB
Nr XVII/144/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Hyżne na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 39.48 KB
Nr XVII/145/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 38.76 KB
Nr XVII/146/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasne na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 37.29 KB
Nr XVII/147/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubenia na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 40.21 KB
Nr XVII/148/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 49.50 KB
Nr XVII/149/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 37.73 KB
Nr XVII/150/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebownisko na organizację wydarzenia kulturalnego Typ pliku: pdf 38.36 KB
Nr XVII/151/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzeń kulturalnych Typ pliku: pdf 38.99 KB
Nr XVII/152/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 38.42 KB
Nr XVII/153/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Młp. na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 46.12 KB
Nr XVII/154/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej Typ pliku: pdf 37.66 KB
Nr XVII/155/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dynowie w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Typ pliku: pdf 48.17 KB
Nr XVII/156/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sokołowie Małopolskim w Zespole Szkół w Sokołowie Małopolskimw Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Typ pliku: pdf 46.24 KB
Nr XVII/157/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcianie w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie Typ pliku: pdf 48.48 KB
Nr XVII/158/12 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Dynowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Typ pliku: pdf 35.31 KB
Nr XVII/159/12 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Sokołowie Małopolskim wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim Typ pliku: pdf 37.51 KB
Nr XVII/160/12 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Trzcianie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie Typ pliku: pdf 39.77 KB
Nr XVII/161/12 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Tyczynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tyczynie Typ pliku: pdf 35.50 KB
Nr XVII/162/12 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Świlcza dotyczącego założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego z siedzibą w Mrowli Typ pliku: pdf 109.86 KB
Nr XVII/163/12 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Miasta Rzeszów nieruchomości położonej w Rzeszowie, stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 42.28 KB
Nr XVII/164/12 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 30.20 KB
Nr XVII/165/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/136/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Typ pliku: pdf 38.78 KB
Nr XVII/166/12 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2012-2022 Typ pliku: pdf 36.69 KB
Nr XVII/167/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Powiatu Rzeszowskiego w roku 2012 Typ pliku: pdf 31.84 KB
Nr XVII/168/12 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2012 Typ pliku: pdf 120.86 KB
Nr XVII/169/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 Typ pliku: pdf 31.06 KB
Nr XVII/170/12 w sprawie stanowiska Rady dotyczącego przyznania koncesji dla Telewizji Trwam Typ pliku: pdf 76.72 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2012-02-28 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-03-01 12:39
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-03-01 14:29
Sesja Nr XVI

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Powiatu w dniu 25 stycznia 2012 r.:

Załączniki:

Nr XVI/128/12 Uchwała budżetowa na rok 2012 Typ pliku: pdf 7.33 MB
Nr XVI/129/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2012-2022 Typ pliku: pdf 1.07 MB
Nr XVI/130/12 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Typ pliku: pdf 103.50 KB
Nr XVI/131/12 w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodznie zastępczej Typ pliku: pdf 83.90 KB
Nr XVI/132/12 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Typ pliku: pdf 85.23 KB
Nr XVI/133/12 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie Typ pliku: pdf 43.08 KB
Nr XVI/134/12 w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie Typ pliku: pdf 277.66 KB
Nr XVI/135/12 w sprawie "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na lata 2012-2014" Typ pliku: pdf 4.23 MB
Nr XVI/136/12 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Typ pliku: pdf 39.56 KB
Nr XVI/137/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Rzeszowskiego Typ pliku: pdf 36.01 KB
Nr XVI/138/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Rzeszowskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Typ pliku: pdf 36.73 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2012-01-25 00:00
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2012-01-31 08:52
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-04-07 13:55
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 08 marca 2021r. 16:20:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.