POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

USTAWY
 

 1. Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz 2096 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 12.03.2014r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018r.  poz. 1508 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 27.08.1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 511 z późn. zm.)
 6. Ustawa z 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1390 z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 19.08.1994r o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1878),
 1. Ustawa z dnia  18.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000
  z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1314 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U z 2017r. poz. 682z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1360 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1025)
 
Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.08.2012r.  w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 734 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 11.07.2018r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej |(Dz.U. z 2018r. poz. 1358),
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.02.2014r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U. z 2014r poz. 250),
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.04.2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2018r. poz. 822),
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U z 2011r. Nr 209, poz. 1245),
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (Dz.U z 2011r. Nr 50, poz. 259),
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2015r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1482),
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr. 230, poz. 1694 z późn. zm.),
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004r. Nr 63, poz. 587),
 11.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.02.2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1945),
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 926),
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. z 2002 Nr 17, poz. 162),
 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2027)
 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28.11.2007 w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. z 2007r. Nr 228, poz. 1681)
 16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 18.12.2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr 250, poz. 1875),
 17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25.05.2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1438),
 18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 18.06.2014r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania kart parkingowych (Dz.U. z 2014r. poz. 818)
 19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 24.06.2014r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji  blankietów (Dz.U. z 2014r. poz. 843),
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22.12.2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 292, poz. 1720),
 21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 09.12.2011r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 274, poz. 162),
 22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 03.08.2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. 2012r. poz. 954),
Podmiot publikującyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
WytworzyłAgnieszka Gabrowska - Dyrektor2012-07-02
Publikujący Jacek Górak - Użytkownik BIP 2012-07-02 11:33
Modyfikacja Jacek Górak - Użytkownik BIP 2019-01-15 11:09
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 21 września 2020r. 22:06:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.