XML
Sesja Nr IX
Uchwały podjęte na IX sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2018-2023 w dniu 27 czerwca 2019 r.:

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Nr IX/77/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego Plik pdf 3.49 MB
Nr IX/76/19 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019 Plik pdf 771.51 KB
Nr IX/74/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Rzeszowski nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 980/3, 980/4, 3694/1 i 3694/2, położonych w Tyczynie, gmina Tyczyn Plik pdf 152.42 KB
Nr IX/75/19 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Plik pdf 144.70 KB
Nr IX/73/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Rzeszowskiego od dnia 1 września 2019 r. Plik pdf 943.69 KB
Nr IX/72/19 w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie Plik pdf 1.01 MB
Nr IX/71/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/18 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Powiatu Rzeszowskiego Plik pdf 111.73 KB
Nr IX/70/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/18 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Plik pdf 106.45 KB
Nr IX/69/19 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok Plik pdf 124.19 KB
Nr IX/68/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok Plik pdf 101.93 KB
Nr IX/67/19 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego wotum zaufania Plik pdf 94.80 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2019-06-27
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-07-04 15:47
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-07-04 15:48