XML
Sesja Nr XXXIX
Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 1 sierpnia 2018 r.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Nr XXXIX/443/18 w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Plik pdf 764.36 KB
Nr XXXIX/444/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/08 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość Plik pdf 284.53 KB
Nr XXXIX/445/18 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatu Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia sposobu potwierdzenia tych kryteriów Plik pdf 274.55 KB
Nr XXXIX/446/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/194/09 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia Plik pdf 470.78 KB
Nr XXXIX/447/18 w sprawie zmiany uchwały XXXVII/399/18 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 roku Plik pdf 274.12 KB
Nr XXXIX/448/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości Plik pdf 118.63 KB
Nr XXXIX/449/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018 Plik pdf 2.42 MB
Nr XXXIX/450/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego Plik pdf 4.41 MB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2018-08-06
Publikujący Roman Świst - Administrator 2018-08-06 13:40
Modyfikacja Roman Świst - Administrator 2018-08-06 13:51