XML
Zadania Biura Informatyki
Do zadań Biura należy:
  1. planowanie i rozwój informatyczny Starostwa,
  2. wdrażanie nowych technologii i systemów informatycznych,
  3. planowanie i zakup sprzętu oraz oprogramowania teleinformatycznego,
  4. planowanie i nadzór nad łącznością teleinformatyczną ( telekomunikacyjną ),
  5. prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego, zasobów informatycznych, w tym oprogramowania, licencji, dokumentacji programowej,
  6. administracja i konserwacja baz danych i aplikacji,
  7. inicjowanie zmian w przepisach wewnętrznych w celu dostosowania do eksploatowanych aplikacji,
  8. inicjowanie i nadzór nad uruchomieniem nowych funkcjonalności we wdrożonych bazach danych i aplikacjach,
  9. zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłRoman Świst - Kierownik2019-11-14
Publikujący Roman Świst - Administrator 2019-11-14 21:11
Dodano do archiwum