XML
Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działajace na terenie Powiatu Rzeszowskiego, do konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
Termin konsultacji został ustalony od dnia 24 października 2019 r. do dnia 7 listopada 2019 r.
Uwagi i wnioski można dostarczyć w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwldzka 15, 35-959 Rzeszów, Kancelaria Ogólna lub na adres e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Podmiot publikującyWydział Społeczno-Oświatowy
WytworzyłAdam Kozak - Dyrektor2019-10-16
Publikujący Marcin Tupaj - Użytkownik BIP 2019-10-24 11:07
Modyfikacja Marcin Tupaj - Użytkownik BIP 2019-10-24 11:11
Dodano do archiwum Marcin Tupaj - Użytkownik BIP