XML
Raport o stanie Powiatu Rzeszowskiego za 2018 rok

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Rzeszowskiego uchwałą Nr 24/276/19 z dnia 30 maja 2019 r. przedłożył Radzie Powiatu Rzeszowskiego Raport o stanie Powiatu Rzeszowskiego za 2018 rok.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Poniżej przedstawiam Raport o stanie Powiatu Rzeszowskiego za 2018 rok oraz wzór zgłoszenia do debaty.
Informacja o terminie sesji zostanie podana niezwłocznie  po jej zwołaniu, z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.
 
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Raport o stanie Powiatu Rzeszowskiego za 2018 rok Plik pdf 7.81 MB
Zgłoszenie do udziału w debacie Plik doc 12.78 KB
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2019-05-30
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-06-03 14:57
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2019-06-03 15:03
Dodano do archiwum Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP