XML
Obwieszczenie RZ.ZUZ.4.421.105.2018.EL
Obwieszczenie dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli dotyczące postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych, przebudowę urządzeń wodnych, likwidację urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych w związku z inwestycją "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1277RKamień-Łowisko-Wola Zarczycka km 0+250 - 6+438".
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2018/Obwieszczenie_RZ_ZUZ_4_421_105_2.pdf
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2018-05-29
Publikujący Marek Zięba - Administrator 2018-06-01 11:38
Dodano do archiwum