XML
decyzja OŚ.6540.4.2017
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 22.12.2017 r. decyzją znak OŚ.6540.4.2017 zatwierdzono projekt robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego dla zadaania "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódkziej Nr 935 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska":
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/obwodnica_dynów.pdf
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-12-22
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-12-22 10:10