XML
Obwieszczenie OŚ.6540.4.2017
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 31 października 2017 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inzynierskich podłoża gruntowego dla zadania p. "Budowa obwodnicy m. Dynów
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska":
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/OBWIESZCZENIE_DYNÓW_BIP.pdf
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-10-31
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-10-31 12:31
Dodano do archiwum