XML
Obwieszczenie OŚ.6341.4.24.2017
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek:
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-07-19
Publikujący - Administrator 2017-07-19 14:52