XML
Obwieszczenie OŚ.6341.4.21.2017
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publiczej wiadomości, że na wniosek Gminy Miasto Rzeszów wszczęte zostało postępowanie o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie robót budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz wykonanie urządzenia wodnego na działkach nr 915/4, 924/6, 925/2, 926/2 i 914/3 w Rzeszowie, jak to szczegółowo wykazano w obwieszczeniu:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017_05_26_Obwieszczenie_1.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-05-26
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-05-29 12:39
Dodano do archiwum