XML
Obwieszczenie OŚ.6341.4.12.2017
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek:
 
       VERASHAPE  TOMASZ  SZYMAŃSKI z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego  o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowów melioracyjnych: - G-7 o długości 81,0 m, położeniu geograficznym: początek rowu (km 0+000) N: 50° 7' 18.85''  i E: 22° 1' 43.66'', koniec rowu (km 0+081) N: 50° 7' 18.97'' E: 22° 1' 47.68'',
- G-7-1 o długości 120,0 m, położeniu geograficznym: początek rowu (km 0+000) N: 50° 7' 22.35''  i  E:22° 1' 46.4'', koniec rowu (km 0+120) N: 50° 7' 18.84''  i  E:22° 1' 43.86'',
- G-7-2 o długości 90,0 m, położeniu geograficznym: początek rowu (km 0+000) N: 50° 7' 21.49'' i  E:22° 1' 48.67'', koniec rowu (km 0+090) N: 50° 7' 18.94''  i  E:22° 1' 46.87'', w granicach działek  nr ew. 290/12, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1, 291/6 w miejscowości Tajęcina w gminie Trzebownisko.
 
            Dokumentacja dotycząca w/w sprawy znajduje się w Wydziale Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ulicy Grunwaldzka 15,  IV piętro, pokój 424.
  1. Plik do pobrania
  2. Plik do pobrania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-03-22
Publikujący - Administrator 2017-03-22 15:06