XML
Oświadczenia majątkowe

W tym miejscu publikowane są oświadczenia majątkowe złożone przez osoby zobowiązane do ich złożenia na podstawie "Ustawy o samorządzie powiatowym" z dnia 5 czerwca 1998 r.

Biuletyn zawiera oświadczenia majątkowe złożone przez:

1. Radnych Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2010-2014:

- w roku 2010 w związku z objęciem mandatu,

- składane corocznie od roku 2011 wg stanu na 31.12 poprzedniego roku,

- składane od roku 2011 w związku z utratą mandatu albo upływem kadencji.

2. Członków Zarządu Powiatu w Rzeszowie:

- w roku 2010 w związku z ich wyborem,

- składane corocznie od 2011 wg stanu na 31.12 poprzedniego roku,

- składane od 2011 r. w związku z odwołaniem.

3. Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu, Dyrektorów SP ZOZ, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty:

- składane od 2011 r. w związku z powołaniem na stanowisko, zatrudnieniem albo udzieleniem przez Starostę upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych,

- składane corocznie od 2011 r. wg stanu na dzień 31.12 poprzedniego roku,

- składane od 2011 r. w związku z odwołaniem ze stanowiska, rozwiązaniem stosunku pracy lub uchyleniem upoważnienia.

Oświadczenia złożone przed Radnych Powiatu i Członków Zarządu Powiatu w Rzeszowie kadencji I do III i pozostałych zobowiązanych osób do dnia 31.12.2010 roku dostępne są pod adresem:

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/powiat/rzeszowski/starostwo/

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2011-07-08
Publikujący Gabriela Hebda - Użytkownik BIP 2011-07-08 13:47
Dodano do archiwum