XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Informacja Starosty Rzeszowskiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Białka położonym w gm. Błażowa, powiat rzeszowski
PODGIK.4200.2.39.2015                                                                      Rzeszów, dnia   07.12.2015r.
INFORMACJA
Starosty Rzeszowskiego
 
w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie  Białka położonym w gm. Błażowa, powiat rzeszowski.

Na podstawie art. 24a ust. 1, 8 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 520) informuję, że:
§ 1. projekt operatu opisowo-kartograficznego po modernizacji ewidencji gruntów  i budynków obrębu Białka gm. Błażowa stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.
§ 2. każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów  i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji o której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych.
         
Ponadto informuję, że wyłożenie operatu do wglądu odbyło sięw siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie przy ulicy Targowa 1 w terminie od 05.10.2015r. do 23.10.2015r. w godzinach od 8.00 do 15.30 oraz dodatkowo w budynku Domu Strażaka w Białce w terminie od  19.10.2015r. do 23.10.2015r. w godz. od 8.00 do 15.00, o czym dokonano poinformowania zainteresowanych zgodnie z art. 24a ust. 5 w/w przepisów.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłWiesław Rzym - Naczelnik2015-12-07
Publikujący Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-12-07 14:50
Modyfikacja Mirosław Chmiel - Użytkownik BIP 2015-12-07 14:53