XML
Skład i zadania Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Skład Zarządu Powiatu Rzeszowskiego – kadencja 2018-2023
 

Zarząd liczy 5 osób, w jego skład wchodzą:

 • Józef Jodłowski - Starosta,

 • Marek Sitarz  - Wicestarosta,

 • Lucyna Sokołowska - Członek Zarządu,

 • Tadeusz Pachorek - Członek Zarządu,

 • Jan Sieńko - Członek Zarządu.

W posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym:

 • Sekretarz Powiatu Waldemar Pijar,

 • Skarbnik Powiatu Danuta Gargała.
   

Zadania Zarządu

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu i wykonuje zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady,

 • wykonywanie uchwał rady,

 • gospodarowanie mieniem powiatu,

 • wykonywanie budżetu powiatu,

 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
   

Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu.

 

 

 

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2014-11-28
Publikujący Dominika Chrobak - Użytkownik BIP 2011-05-25 09:26
Modyfikacja Iwona Zawadzka - Administrator 2019-01-23 11:36