STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
bip.gov.pl
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Sesja Nr XXXIV
W dniu 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 15.30 w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnego.
3. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nt. wzmożonej zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby typu A ( WZW A) na terenie woj. podkarpackiego.
4. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie województwa podkarpackiego i powiatu rzeszowskiego.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Rzeszowskiego w roku szkolnym 2016/2017.
6. Informacja Dyrektora ZDP o stanie dróg powiatowych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych komisji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 32 w Rzeszowie, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mrowli w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 2 w Mrowli.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Trzcianie w Szkołę Policealną w Trzcianie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Sokołowie Małopolskim w Szkołę Policealną w Sokołowie Małopolskim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Dynowie w Szkołę Policealną w Dynowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcianie w Branżową Szkołę I stopnia w Trzcianie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sokołowie Małopolskim w Branżową Szkołę I stopnia w Sokołowie Małopolskim.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dynowie w Branżową Szkołę I stopnia w Dynowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mrowli w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Mrowli.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 17 marca 2017 r., Nr XXVIII/294/17 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świlcza na organizację wydarzeń kulturalnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego nr XXVIII/280/17 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXXI/308/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w  ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Rzeszowskiego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Rzeszowskiego przez biegłego rewidenta.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zapłatę za świadczenie usług eksploatacji punktu redukcyjno-pomiarowego.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie dokumentacji na roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli”. 
26. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Rzeszowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego
29. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji i wykonania uchwał Rady Powiatu.
30. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
31. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
32. Zamknięcie sesji.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJacek Doroba - Naczelnik2017-11-13
Publikujący Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-11-15 10:13
Modyfikacja Semira Kaniuczak - Użytkownik BIP 2017-11-15 10:14
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 11 grudnia 2018r. 18:54:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.