STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 01.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie przepustu na rowie pod drogą 1.KDw w Boguchwale w granicach działki nr ew. 446/4:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/1602.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-02-16
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-02-17 07:35
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 31 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowa ulicy św. Rocha na odcinku od św. Marcina do granic Miasta Rzeszowa":
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/0210.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-02-10
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-02-13 10:25
Starosta Rzeszowski podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego wykonanie odcinka rowu oraz likwidację odcinka rowu w granicach działek nr ew. 1060/1, 1062/2, 183/8 i 183/9 w Rogoźnicy i nr ew. 598/3 w Woli Cichej, gm. Głogów Młp.:
/fck_pliki/0702.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-02-07
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-02-07 11:03
Starosta Rzeszowski pdoaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzęń wodnych w miejscowości Bratkowice oraz na szczeólne korzystanie z wód w miejscowości Bratkowice.
/fck_pliki/2601.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-01-26
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-01-30 08:14
Starosta Rzeszowski podaje do publicznej wiadomosci, że na wnosek Gminy MIasta Rzeszów zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozowlenia wodno-prawnego w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa ul. bł. Karoliny polegajaca na budowie zjazdu, przykrycia rowu wraz z utwardzeniem terenu".
/fck_pliki/2401.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-01-24
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-01-24 14:23
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 15.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie wodno-prawne w sprawie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę rowu melioracyjnego R-W-3 położonego na działce nr 1149 w miejsowości Siedliska, Gmina Lubenia.
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/17_11.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-11-17
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-11-18 13:15
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomosci, że w dniu 10.10.2016 r. wszczęte zostało postepowanie wodno-prawne na wykonanie urządzeń wodnych dla inwestycji polegającej na przebudowie rowu w rejonie ul. Odrzykońskiej i bł. Karoliny w Rzeszowie:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/obwieszczenie_str. 1.tif

 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-10-27
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-10-27 13:18
Starosa Rzeszowski pdoaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 12.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku Burmistrza Głogowa Młp.w przedmiocie o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych (przykrycie rowu w miejscowości Wysoka Głogowska w granicach działki o numerze ewidencyjnym 1579)
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/16_09_głog.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-09-16
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-10-12 11:58
Starosta Rzeszowski podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie przełożenia trasy rowu melioracyjnego położónego na działce o numerze ewidencyjnym 665 w m. Trzciana, gm. Świlcza.
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/12_10.docx


 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-09-16
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-09-16 10:32
Modyfikacja Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-10-14 08:12
Starosta Rzeszowski podaje nienisjzym do publicznej wiadomości, iż zostało wszczęte posępowanie o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego z rygorem natychmiastowej wykonalności, na wykonanie urządzeń wodnych w miejscowości Tyczyn.
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/Obwieszczenie_OŚ_6341_4_18.2016.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-09-09
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-09-13 12:25
Starosta Rzeszowski przekazuje do publicznej wiadomości informację Ministra Środowiska w sprawie prowadzonych prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach zadania pn. „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000 w latach 2015 - 2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016 - 2018”.
Powyższe dotyczy m.in. właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/20160908073422614.tif
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-09-06
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-09-08 08:54
Starosta Rzeszowski podaje do publicznej wiadomości, że w niu 29.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie prepustu o długości 450 cm, średnicy 400 mm na cieku bez nazwy w miejscowści Krasne, Gmina Krasne.
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/05_09.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-09-05
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-09-06 11:22
Starosta Rzeszowski podaje do publiczej wiadomości, że w dniu 12 lipca br. zostało wszczęte na wniosek spółki FIBRAIN Sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wykonanie przykrycia rowu rurą o średnicy 800 mm, na odcinku o długości 116,5 m, dno rury posadowione na rzędnej: wylot – 208,90 m npm., wylot 208,47 m npm. o położeniu geograficznym: wlot do rury N: 50° 6' 23.57'' E: 22°0'35.85'', wylot z rury N: 50° 6' 23.63'' E: 22°0'29.88'', w ciągu drogi wewnętrznej PPN-T oznaczonej nr ew. 1/39 w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko pod planowanym do wykonania parkingiem.
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/14_07.docx

 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-07-14
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-07-14 13:51

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2016 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Boguchwała o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego położonego w Nosówce
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/05_07.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-07-05
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-07-05 12:09
Starosta Rzeszowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 245 czerwca 2016r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek spółki OTTO ENGINEERING POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu przebiegającego wzdłuż drogi powiatowej nr 1373 Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska – Jasinka w Tajęcinie gm. Trzebownisko na działkach nr ew. 289, 290/1 obręb Tajęcina polegającą na wykonaniu przepustu o średnicy 500 mm o długości 20,0 m pod zjazdem na teren działki nr ew. 290/3 obręb Tajęcina.
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/28_06.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-06-28
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-06-29 12:04
Starsota Rzeszowski informuje, iż zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wsi Nowy Borek, gmina Błażowa, powiat rzeszowski.
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/28_06.pdf
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-06-28
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-06-28 07:30
Modyfikacja Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-06-28 14:09
Starosta Rzeszowski zawiadamia, iż w dniu 27.06.2016 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wsi Nowy Borek, gmina Błażowa, powiat rzeszowski.
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/27_06.pdf
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-06-27
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-06-27 13:58
Starosta Rzeszowski podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek spółki Fibrain Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie przy ulicy Wspólnej 4A, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu – wykonanie przepustu pod zjazdem komunikacyjnym na części działek 1867/295 i 1867/293 w miejscowości Tajęcina.
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/24_06.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-06-24
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-06-27 10:56

Starosta Rzeszowski informuje, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – dobudowy przepustu typ drogowy o średnicy 1200 mm z długości z L = 6 mb na L = 8,40 mb przepustu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 1388R – na działce nr ew. 1270, położonej na terenie m. Racławówka, gm. Boguchwała.
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/17_06.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-06-17
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-06-22 10:12

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przykrycie cieku wodnego „Bez nazwy” na odcinku od km 0+67 do hm 1+53 od ujścia do potoku Matrysówka, o współrzędnych geograficznych : początek przykrycia N - 49° 59 ' 55.8 '' , E- 22° 03' 18.8'' i końca przykrycia N - 49° 59 ' 55.32 '' , E- 22° 03' 14.49'' wraz z umocnieniem dna i skarp cieku w rejonie początku przykrycia (o współrzędnych N - 49° 59 ' 55.93 '' , E- 22° 03' 19.06'') i w rejonie końca przykrycia (o współrzędnych N - 49° 59 ' 55.28 '' , E- 22° 03' 14.33'') na działkach nr ew. 325 i 326/1 w Matysówce.
http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/23_05_2016.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-05-23
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-05-23 14:15
Informacja o wszczęciu postępowania
 
w przedmiocie: o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu z rury Wipro na rowie w ciągu drogi wewnętrznej PPN-T oznaczonej nr ew. 1/39 w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko pod planowanym do wykonania zjazdem z przedmiotowej drogi na działkę nr ew. 1/20 w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko wraz z umocnieniem dna rowu płytami Jumbo na długości 3,0 m powyżej i poniżej przepustu
 
na wniosek: P. A. NOVA S. A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/6341_1_4_4.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-05-04
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-05-04 10:32
Starosta Rzeszowski informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów części wsi Rudna Mała, Gmina Głogów Młp. Powiat Rzeszowski.
Z aktami sprawy można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, ul. Grunwaldzka 15, pokój  nr 424, w terminie do 21 dni od daty publicznego obwieszczenia.
http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/Scalenie_Rudna_Mala___zawiadomienie.pdf

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/Scalenie_Rudna_Mala___wystapienie_do_RDOS.pdf
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2016-02-11
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2016-02-15 10:17
Starosta Rzeszowski informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów wsi Nowy Borek, Gmina Błażowa, Powiat Rzeszowski.
Z aktami sprawy można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochriony Środowiska, ul. Grunwaldzka 15, pokój  nr 424, w terminie do 21 dni od daty publicznego obwieszczenia.
http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/zawiad_08_12.pdf
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2015-12-09
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2015-12-10 13:53
Modyfikacja Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2015-12-10 14:27

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Burmistrza Miasta Dynów o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę otwartego rowu otwartego przydrożnego od km 0+062,70 do km 0+174,76 na odcinku dł. 112,06 m wzdłuż ul. Karolówka w Dynowie wraz z odcinkowym umocnieniem dna rowu ściekiem typu MULDA, od km 0+062,70 do km 0+076,76 oraz od km 0+171,87 do km 0+174,76, a także odcinkowy jego zarurowaniem rurą o średnicy 40 cm pod zjazdami w km 0+132,28 oraz w km 0+154,20 – planowane w ramach „Rozbudowy drogi gminnej Nr 108027R, ul. Karolówka w Dynowie”

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/17_09.docx

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2015-09-17
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2015-09-17 11:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – sprawa z wniosku Województwa Podkarpackiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z przekroczeniem cieku nr 1 Czarna/Mrowla (km 13+216,3; dz. nr 2653/4, 2653/5, 2661, 2665/1, 2667) w miejscowości Mrowla oraz cieku nr 2 Wężówka (3+121,4; dz. nr 2979/1, 832/12, 4024/1) w miejscowości Świlcza – przeprowadzenie przez wody powierzchniowe przewiertem sterownym kanalizacji teletechnicznej z kablem światłowodowym w związku z inwestycją pod nazwą: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie, budowa kanalizacyjnej telekomunikacji kablowej i ułożenie kabla światłowodowego w relacji WS Rzeszów – PO Rzeszów ul. Ceramiczna – PO Rudna Mała – PO Woliczka – WD Woliczka – PO Bratkowice – punkt styku z obszarem „A”.

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/15_03_30.DOCX

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2015-03-30
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2015-03-30 12:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku PGE Dystrybucji S.A. z/s Lublin, Oddziału Rzeszów z/s w Rzeszowie przy ulicy 8 Marca 8 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w zakresie prowadzenia kabla SN 15kV przez wody starego koryta potoku Mogielnickiego, metodą przewiertu sterowanego, w miejscowości Boguchwała, gmina Boguchwała

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/15_III_16.DOCX

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2015-03-16
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2015-03-17 12:31

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – sprawa z wniosku Województwa Podkarpackiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przekroczenia cieku bez nazwy kanalizacją kablową 4xHDPE fi 40/3,7 mm w rurze ochronnej HDPE fi 140/8,0 mm metodą przekopu otwartego układaną w gruncie na przepuście drogowym na działkach   nr 2443, 2437/1 obręb Dylągówka, gmina Hyżne oraz nadaniu wydanemu pozwoleniu wodno prawnemu klauzuli natychmiastowej wykonalności.

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/II_15_02_24.DOCX

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2015-02-24
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2015-02-25 11:23

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – sprawa z wniosku Województwa Podkarpackiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przekroczenia rzeki Ostrówek kanalizacją kablową 4xHDPE fi 40/3,7 mm w rurze ochronnej HDPE fi 140/8,0 mm metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki na działkach nr 5022, 5088, 5089 obręb Harta, gmina Dynów oraz nadaniu wydanemu pozwoleniu wodnoprawnemu klauzuli natychmiastowej wykonalności.

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/I_15_02_24.DOCX

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2015-02-24
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2015-02-25 11:20

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - sprawa z wniosku Województwa Podkarpackiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przekroczenia rzeki Harta kanalizacją kablową 4xHDPE fi 40/3,7 mm w rurze ochronnej HDPE fi 140/8,0 mm metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki na działkach nr 1176 obręb Harta, oraz nr 36 obręb Bachórz, gmina Dynów oraz nadaniu wydanemu pozwoleniu wodnoprawnemu klauzuli natychmiastowej wykonalności.

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/III_15_02_24.DOCX

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2015-02-24
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2015-02-25 11:26

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo - Handlowego „BIURO-MAT” Sp. z o. o. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie prowadzenia kabla światłowodowego w rurociągu kablowym przez wody potoku Bratkowskiego i Osiny metodą przewiertu sterowanego w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza

http://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/15_II_23.DOCX

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2015-02-23
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2015-02-23 11:22
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 28 lutego 2020r. 15:08:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.