STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości obwieszczenie PGW Wody Polskie dot. wydania pozwoleń wodnoprawnych w związku z rozbudową drogi gminnej nr 108962R ul. Potoki w Tyczynie:
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/TyczynPotoki.pdf
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2020-08-07
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2020-08-10 08:48
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkwej w Łące:
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/sbtk%C5%81%C4%85ka.pdf
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2020-08-05
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2020-08-10 09:13
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości zawiadomienie PGW Wody Polskie dot. postępowania o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Rzeszowskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie na rzecz Województwa Podkarpackiego:
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/pwpGDDKiA.pdf
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2020-08-04
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2020-08-10 09:22
Starosta Rzeszowskie podaje niniejszym do publicznej wiadomości zawiadomienie PGW Wody Polskie o postęowaniu dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr 19 w Boguchwale:
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/pwpBoguchwa%C5%82a.pdf
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2020-07-31
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2020-08-10 10:17
Starosta Rzeszowski podaje do publicznej wiadomości niżej przedstawione zawiadomienie Pańswowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe gazociągu średniego ciśnienia w Nowym Borku.
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Ochrony%20%C5%9Arodowiska/psg.pdf
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2020-07-29
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2020-07-31 11:51
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości poniższe zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego. Dotyczy ono prowadzonego postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu wód opadowych lub roztopowych przez P.P.H.U. "HITPOL" z zakładu w Świlczy.
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Ochrony%20%C5%9Arodowiska/hitpol.pdf
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2020-07-27
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2020-07-31 11:59
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do wiadomości publicznej zgłoszenie nieistotnej zmiany danych dot. wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej w Boguchwale:
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/Wydzia%C5%82%20Ochrony%20%C5%9Arodowiska/zmiana%20danych%20st%20baz%20Boguchwa%C5%82a.pdf
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2020-07-22
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2020-07-24 14:06
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej w Łukawcu:
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/O%C5%9A.6221.1.7.2020.pdf
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2020-04-17
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2020-04-27 14:00
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie danych stacji bazowej telefonii komórkowej w Trzebownisku:
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/O%C5%9A.6221.1.8.2020.pdf
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2020-04-15
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2020-04-27 14:02
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne w Błędowej Zgłobieńskiej:
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/O%C5%9A.6221.1.6.2020.pdf
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2020-04-03
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2020-04-14 09:24
Staosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomosci informację o nieistotnej zmianie danych zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa Harta:
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/harta%20gsm.pdf
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2020-02-04
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2020-02-04 13:29
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o nieistotnej zmianie danych zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa Sokołów Młp:
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/soko%C5%82%C3%B3w%20gsm.pdf
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2020-02-04
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2020-03-02 13:26
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości Informację o nieistotnej zmianie danych zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa BT24079 Chmielnik Rzeszowski -  informacja, formularz zgłoszenia, sprawozdanie z pomiarów promieniowania:
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/Lutory%C5%BC%20gsm.pdf
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2020-02-04
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2020-02-04 12:20
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości pozwolenie zintegrowane wydane dla spółki Saria Polska sp. z o. o. Oddział Przewrotne.
1 link
2 link
3 link
4 link
5 link
Podmiot publikującyWydział Ochrony Środowiska
WytworzyłJan Jodłowski - Dyrektor2019-04-16
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2019-04-16 10:43
Informujemy, że z dniem 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592).
W dokumencie, do którego przenosi poniżej podany link, w uproszczeniu przedstawiono najważniejsze zmiany. 
https://bip.powiat.rzeszow.pl/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2018/Nowe%20obowi%C4%85zki%20posiadaczy%20odpad%C3%B3w%20w%20%C5%9Bwietle%20znowelizowanej%20ustawy%20o%20odpadach.doc

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2018-11-02
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2018-11-02 11:05
Obwieszczenie dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli dotyczące postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych, przebudowę urządzeń wodnych, likwidację urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych w związku z inwestycją "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1277RKamień-Łowisko-Wola Zarczycka km 0+250 - 6+438".
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2018/Obwieszczenie_RZ_ZUZ_4_421_105_2.pdf
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2018-05-29
Publikujący Marek Zięba - Administrator 2018-06-01 11:38
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 22.12.2017 r. decyzją znak OŚ.6540.4.2017 zatwierdzono projekt robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego dla zadaania "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódkziej Nr 935 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska":
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/obwodnica_dynów.pdf
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-12-22
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-12-22 10:10
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiaodomości, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzeń wodnych w zakresie przebudowy istniejącego rowu otwartego w Wólce Niedźwiedzkiej w ramach zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk":
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/mielec.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-11-27
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-11-28 11:04
Starosa Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji "Budowa parkingu przesiadkowego w miejscowości Palikówka":
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/parking_palikówka.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-11-27
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-11-28 11:01
Starsota Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w prowadzonej sprawie dotyczącej zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunkó geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego dla zadania pn. Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 935 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/obwodnica_dynow.pdf
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-11-27
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-11-27 08:55
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że w dniu 31 października 2017 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inzynierskich podłoża gruntowego dla zadania p. "Budowa obwodnicy m. Dynów
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska":
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/OBWIESZCZENIE_DYNÓW_BIP.pdf
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-10-31
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-10-31 12:31
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, iż wszczęte zostało postępowanie
o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na przykrycie potoku Terliczka w miejscowości Łąka:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/terliczka.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-10-27
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-10-27 12:38
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że wszczęte zostało postępowanie wodno-prawne o wydanie pozwolenia na zabudowę rowu na działce nr 37, obręb Woliczka, gmina Świlcza:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/woliczka.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-10-27
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-10-27 12:36
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że z wniosku Gminy Miasta Rzeszów wszczęte zostało postępowanie o wydanie pozowlenia wodnoprawnego na rozbudowę dwóch przepustów oraz rozbudowę rowu melioracyjnego na Osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/rzeszow.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-09-28
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-09-28 14:22
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że na wnosek Gminy Świlcza zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na likwidację istniejącego przepustu oraz na budowę nowego przepustu w miejscowości Rudna Mała:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/rudna.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-09-22
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-09-22 10:52
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że na wnosek Gminy Miasta Rzeszów wszczęte zostało postępowanie w przedmiocie wydania pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód w związku z inwestycją pn. "Rozbudowa drogi - budowa ulicy Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego w Rzeszowie":
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/załęska.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-09-21
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-09-22 10:55
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. Oddział w Tarnowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. ubezpieczenia narzutem kamiennym skarp i dna cieków wodnych na działkach o numerach ewidencyjnych: 2344 i 2419 w Gminie Krasne oraz 374 w Gminie Trzebownisko:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/gaz3.docx
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/gaz2.docx
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/gaz1.docx


 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-09-12
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-09-12 11:35
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek:
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-07-19
Publikujący - Administrator 2017-07-19 14:52
Starosta Rzeszowski niniejszym zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w prowadzonej z urzędu sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów części wsi Rudna Mała, Gmina Głogów Małopolski:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/scalenie_rudna.tif
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-06-27
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-06-27 10:54
Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publiczej wiadomości, że na wniosek Gminy Miasto Rzeszów wszczęte zostało postępowanie o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie robót budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz wykonanie urządzenia wodnego na działkach nr 915/4, 924/6, 925/2, 926/2 i 914/3 w Rzeszowie, jak to szczegółowo wykazano w obwieszczeniu:
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017_05_26_Obwieszczenie_1.docx
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Rzeszowie
WytworzyłJan Jodłowski - Naczelnik2017-05-26
Publikujący Anna Owczarska - Użytkownik BIP 2017-05-29 12:39
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 13 sierpnia 2020r. 01:16:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.