Obwieszczenie o wydaniu decyzji w ramach inwestycji p.n."Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp.-Łańcut-Kańczuga-Żurawica polegającej na budowie chodnika od km 0+417 do km 1+145 strona prawa 
wraz z budową zatoki autobusowej w km 0+561,3 strona prawa  w miejscowości Sokołów Młp"