1. Wniosek o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny - OTWÓRZ


2. Wniosek o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych - OTWÓRZ


3. Wniosek o dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się - OTWÓRZ


4. Wniosek o dofinansowanie na likwidację barier technicznych - OTWÓRZ


5. Wniosek o dofinansowanie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny (osoby fizyczne) - OTWÓRZ


6. Wniosek o dofinansowanie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny (pozostali wnioskodawcy) - OTWÓRZ


7. Wniosek o dofinansowanie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - OTWÓRZ


8. Wniosek o dofinansowanie na sport, kulturę, rekreację i turystykę - OTWÓRZ


9. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci w wieku do 16 roku życia - OTWÓRZ


10. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - OTWÓRZ


11. Zaświadczenie lekarskie do wniosków na orzekanie - OTWÓRZ


12. Wniosek o wydanie legitymacji dla dziecka w wieku do 16 roku w postaci pliku pdf do pobrania - OTWÓRZ 


13. Wniosek o wydanie legitymacji dla osób w wieku powyżej 16 lat w postaci pliku pdf do pobrania - OTWÓRZ


14. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika - OTWÓRZ


15. Wniosek obszar A zadanie 1 o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - OTWÓRZ


16. Wniosek obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskania prawo jazdy kategorii B - OTWÓRZ


17. Wniosek obszar B zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - OTWÓRZ


18. Wniosek obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach progarmu sprzętu elektronicznego i oprogramowania - OTWÓRZ


19. Wniosek obszar C zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - OTWÓRZ


20. Wniosek obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - OTWÓRZ


20. Wniosek obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - OTWÓRZ


21. Wniosek obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny - OTWÓRZ


22. Wniosek obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - OTWÓRZ


23. Wniosek Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - OTWÓRZ


24. Wniosek w sprawie wydania karty parkingowej - OTWÓRZ


Do otworzenia powyższych dokumentów potrzebny jest program obsługujący pliki pdf. na przykład Adobe Reader (do pobrania m.in. TUTAJ)