1. Wniosek o pozwolenie na budowę / zmianę pozwolenia na budowę (PB-1)
  2. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-2)
  3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3)
  4. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-4)
  5. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5)
  6. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
  7. Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
  8. Zgłoszenie rozbiórki
  9. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
  10. Druk uzupełnienia do wezwania/postanowienia
  11. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu