Starosa Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji "Budowa parkingu przesiadkowego w miejscowości Palikówka":
/fck_pliki/OCHRONA_SRODOWISKA/2017/parking_palikówka.docx