Wydział Budżetowo-Finansowy


Skarbnik Powiatu

Danuta Gargała

tel. (17) 867 14 58

e-mail: skarbnik@powiat.rzeszow.pl

pok. 458


Z-ca głównego księgowego

Renata Kowalska

tel. (17) 867 14 60

e-mail: renata.kowalska@powiat.rzeszow.pl

pok. 460


Pracownicy Wydziału:


pok. 438, tel (17) 867 14 38 - KASA

Iwona Materna


pok. 457, tel. (17) 867 14 57

Anna Paśko

Jadwiga Cieszyńska

Agnieszka Materna


pok. 459, tel. (17) 867 14 59

Katarzyna Kneller

Katarzyna Marszałek


pok. 460, tel. (17) 867 14 60

Ewelina Oczoś

Agnieszka Ruszała


pok. 461, tel. (17) 867 14 61

Teresa Babiarz-Musz

Agnieszka Macek