Wydział Budownictwa i Architektury


Naczelnik Wydziału
Andrzej Tur,  tel.: (17) 867 14 44

pok. 444


p.o. Z-ca Naczelnika Wydziału
Zofia Biała, tel.: (17) 867 14 42

pok. 442
 


Sekretariat:

pok. 442 a
tel.: (17) 867 14 71
Pracownicy Wydziału:

Obsługa poszczególnych gmin odbywa się:

pok. 442;   tel.: (17) 867 14 42 - Głogów Młp., Lubenia,
                                                    Tyczyn (pozwolenia), Chmielnik (zgłoszenia)


pok. 443;   tel.: (17) 867 14 43 - Kamień, Krasne,
                                                    Świlcza, Tyczyn (zgłoszenia)


pok. 445;   tel.: (17) 867 14 45 - Błażowa, Miasto Dynów, Gmina Dynów,
                                                    Sokołów Młp., Hyżne, Chmielnik (pozwolenia)


pok. 446;   tel.: (17) 867 14 46 - Boguchwała, Trzebownisko


pok. 436;   tel.: (17) 867 14 36 – (weryfikacja dokumentacji)