Naczelnik Wydziału
Andrzej Tur
,
tel.: 17 867 14 44
pok. 444

p.o. Zastępcy Naczelnika
Zdzisław Rogala,
tel.: 17 867 14 40
pok. 440

Sekretariat:
tel.: 17 867 14 71
pok. 442 a

Obsługa poszczególnych gmin odbywa się:
pok. 439; tel.: 17 867 14 39 


Krasne (pozwolenia), 
Trzebownisko (pozwolenia i zgłoszenia).
 

pok. 442;   tel.: 17 867 14 42 

Głogów Młp. (pozwolenia i zgłoszenia), 
Lubenia (pozwolenia i zgłoszenia),
Chmielnik (pozwolenia),
Kamień (pozwolenia),
 
Specustawa drogowa (wszystkie gminy).
 pok. 443;   tel.: 17 867 14 43

Kamień (zgłoszenia),
Chmielnik (zgłoszenia),
Hyżne (pozwolenia, zgłoszenia),
Tyczyn (pozwolenia i zgłoszenia),
Błażowa (pozwolenia i zgłoszenia)
     
                              

pok. 445;   tel.: 17 867 14 45

Miasto Dynów (pozwolenia i zgłoszenia), 
Gmina Dynów (pozwolenia i zgłoszenia), 
Sokołów Młp. (pozwolenia i zgłoszenia),
Krasne (zgłoszenia),

pok. 446;   tel.: 17 867 14 46

Boguchwała (pozwolenia, zgłoszenia),
Świlcza (pozwolenia i zgłoszenia).

pok. 440; tel.: 17 867 14 40 - weryfikacja dokumentacji,
pok. 441; tel.: 17 867 14 41 - weryfikacja dokumentacji.