Wydział Budownictwa i Architektury


Naczelnik Wydziału

Andrzej Tur

tel.: 17 867 14 44

pok. 444p.o. Zastępcy Naczelnika

Zdzisław Rogala,

tel.: 17 867 14 40
pok. 440


 Sekretariat:

tel.: 17 867 14 71

pok. 442 a


 

Obsługa poszczególnych gmin odbywa się:

 

 

pok. 439; tel.: 17 867 14 39 

                                                   

Krasne (pozwolenia), 
Trzebownisko (pozwolenia i zgłoszenia).

 

 

 

pok. 442;   tel.: 17 867 14 42

 

Głogów Młp. (pozwolenia i zgłoszenia), 

Lubenia (pozwolenia i zgłoszenia),

Chmielnik (pozwolenia),

Kamień (pozwolenia),

Specustawa drogowa (wszystkie gminy).

 


 

pok. 443;   tel.: 17 867 14 43

  

Kamień (zgłoszenia),


Chmielnik (zgłoszenia),


Hyżne (pozwolenia, zgłoszenia),


Tyczyn (pozwolenia i zgłoszenia),


Błażowa (pozwolenia i zgłoszenia),


 

 

                                                       

pok. 445;   tel.: 17 867 14 45

  

Miasto Dynów (pozwolenia i zgłoszenia), 

Gmina Dynów (pozwolenia i zgłoszenia),
                                   
Sokołów Młp. (pozwolenia i zgłoszenia),

Krasne (zgłoszenia),

 

 

pok. 446;   tel.: 17 867 14 46

 

Boguchwała (pozwolenia, zgłoszenia),

Świlcza (pozwolenia i zgłoszenia).

 

                                                       

 

 

 

 

pok. 440; tel.: 17 867 14 40 – weryfikacja dokumentacji,

 

pok. 441; tel.: 17 867 14 41 – weryfikacja dokumentacji.