Wydział Budownictwa i Architektury


Naczelnik Wydziału

Andrzej Tur

tel.: 17 867 14 44

pok. 444p.o. Z-ca Naczelnika Wydziału

Zofia Biała,

tel.: 17 867 14 42

pok. 442
 Sekretariat:

tel.: 17 867 14 71

pok. 442 a


 

Obsługa poszczególnych gmin odbywa się:

 

 

pok. 439; tel.: 17 867 14 39 

                                                   

Krasne (pozwolenia i zgłoszenia), 
Trzebownisko (pozwolenia i zgłoszenia).

 

 

 

pok. 442;   tel.: 17 867 14 42

 

Głogów Młp. (pozwolenia i zgłoszenia), 

Lubenia (pozwolenia i zgłoszenia),

Chmielnik (pozwolenia i zgłoszenia),

Gmina Dynów (pozwolenia),

Kamień (pozwolenia),

Hyżne (zgłoszenia),

Specustawa drogowa (wszystkie gminy).

 


 

pok. 443;   tel.: 17 867 14 43

  
Kamień (zgłoszenia),

Boguchwała (zgłoszenia),


Tyczyn (pozwolenia i zgłoszenia).


 

 

                                                       

pok. 445;   tel.: 17 867 14 45

 

Błażowa (pozwolenia i zgłoszenia),  

Miasto Dynów (pozwolenia i zgłoszenia), 

Gmina Dynów (zgłoszenia),
                                                       
Sokołów Młp. (pozwolenia i zgłoszenia),

Hyżne (pozwolenia).

 

 

pok. 446;   tel.: 17 867 14 46

 

Boguchwała (pozwolenia),

Świlcza (pozwolenia i zgłoszenia).

 

                                                       

 

 

 

 

pok. 440; tel.: 17 867 14 40 – weryfikacja dokumentacji,

 

pok. 441; tel.: 17 867 14 41 – weryfikacja dokumentacji.