Wydział Budownictwa i Architektury


Naczelnik Wydziału

Andrzej Tur

tel.: (17) 867 14 44

pok. 444p.o. Z-ca Naczelnika Wydziału

Zofia Biała,

tel.: (17) 867 14 42

pok. 442
 Sekretariat:

tel.: (17) 867 14 71

pok. 442 a


 

Obsługa poszczególnych gmin odbywa się:

 

pok. 439; tel.: (17) 867 14 39 – Krasne (pozwolenia i zgłoszenia), 
                                                   

Tyczyn (pozwolenia),
Trzebownisko (pozwolenia)
Świlcza (zgłoszenia),   

 

 

pok. 442;   tel.: (17) 867 14 42 - Głogów Młp. (zgłoszenia), 

                                                        Lubenia (pozwolenia i zgłoszenia),

                                                        Chmielnik (pozwolenia i zgłoszenia),

                                                          Kamień (zgłoszenia),

                                                              Tyczyn (zgłoszenia)

                                                    Specustawa drogowa (wszystkie gminy).


 

pok. 443;   tel.: (17) 867 14 43 - Gmina Dynów (pozwolenia)

                                                           Kamień (pozwolenia)
                                                       Głogów Młp. (pozwolenia), 

                                                        Boguchwała (zgłoszenia),

                                                        Trzebownisko (zgłoszenia i pozwolenia).

                                                       


 

pok. 445;   tel.: (17) 867 14 45 - Błażowa (pozwolenia i zgłoszenia),  

                                                        Miasto Dynów (pozwolenia i zgłoszenia), 

                                                        Gmina Dynów (zgłoszenia),
                                                       
                                                       
Sokołów Młp. (pozwolenia i zgłoszenia),

                                                        Hyżne (pozwolenia i zgłoszenia).


 

pok. 446;   tel.: (17) 867 14 46 - Boguchwała (pozwolenia),

                                                        Świlcza (pozwolenia i zgłoszenia),

                                                       

 

 

 

 

pok. 440; tel.: (17) 867 14 40 – weryfikacja dokumentacji,

 

pok. 441; tel.: (17) 867 14 41 – weryfikacja dokumentacji.