Uchwała nr 26/320/19 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie rozstrzygnięcia oytwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2019 r.