Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
  • Zmieniono tytuł dokumentu
2019-01-23 11:58 Marek Zięba Podgląd treści
Dodano plik - SP-Rzeszów-SO_rejestracja stowarzyszenia zwykłego.pdf do treści 2019-01-16 08:47 Marcin Tupaj
Dodano plik - SP-Rzeszów-SO_zaświadczenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.pdf do treści 2019-01-16 08:42 Marcin Tupaj
Dodano plik - SP-Rzeszów-SO_wpis do ewidencji uczn. klubów sport..pdf do treści 2019-01-16 08:39 Marcin Tupaj
Dodano plik - SP-Rzeszów-SO_zaświedczenie z ewidencji klubów sportowych.pdf do treści 2019-01-16 08:35 Marcin Tupaj
Dodano plik - SP-Rzeszów-SO_wpis do ewidencji klubów sport..pdf do treści 2019-01-16 08:32 Marcin Tupaj
Dodano plik - SP-Rzeszów-SO_ nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego..pdf do treści 2019-01-16 08:24 Marcin Tupaj
Dodano plik - SP-Rzeszów-SO_wykreślenie z ewidencji szkól i placówek niepublicznych..pdf do treści 2019-01-16 08:15 Marcin Tupaj
Dodano plik - SP-Rzeszów-SO_wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych..pdf do treści 2019-01-16 08:11 Marcin Tupaj
Dodano plik - SP-Rzeszów-SO_ zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy..pdf do treści 2019-01-16 08:02 Marcin Tupaj
Dodano plik - SP-Rzeszów_SO Karta skierowanie do kształcenia specjalnego.pdf do treści 2019-01-16 07:47 Marcin Tupaj
Dodano plik - SP-Rzeszów-SO_ Karta Biuro Rzeczy Znalezionych.pdf do treści 2019-01-16 07:39 Marcin Tupaj
Utworzono treść 2019-01-16 07:32 Marcin Tupaj Podgląd treści
powrót