Wiadomości http://bip.powiat.rzeszow.pl ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH Fri, 20 Oct 2017 13:45:31 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1834 ... Przetarg nieograniczony Wed, 18 Oct 2017 15:55:16 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1466 ... Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Głogów Młp. Mon, 16 Oct 2017 10:04:20 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1471 ... Komisje Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018 Fri, 13 Oct 2017 11:03:37 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1412 ... Skład Rady Powiatu Rzeszowskiego V kadencji 2014-2018 Fri, 13 Oct 2017 11:03:00 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1410 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 573/9 w Chmielniku Wed, 11 Oct 2017 10:10:00 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1471 ... Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Wed, 11 Oct 2017 08:53:50 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1619 ... Zapytanie cenowe Mon, 09 Oct 2017 13:09:31 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1681 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki nr 400/2 w Tyczynie Fri, 06 Oct 2017 12:15:51 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1471 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki nr 1644 w Hermanowej Fri, 06 Oct 2017 12:15:24 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1471 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek nr 450 i 451 w Hermanowej Fri, 06 Oct 2017 12:15:08 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1471 ... Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia wsi Nowy Borek Wed, 04 Oct 2017 10:55:52 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1601 ... Obwieszczenie OŚ.6341.4.26.2017 Thu, 28 Sep 2017 14:21:25 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... zawiadomienia o czynnościach ustalenia znaków granicznych nieruchomości położonych w miejscowościach Nienadówka, Sokołów Młp. i Stobierna Mon, 25 Sep 2017 08:06:22 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1471 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w miejscowości Jasionka Mon, 25 Sep 2017 08:02:21 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1471 ... Obwieszczenie OŚ.6341.4.30.2017 Fri, 22 Sep 2017 10:55:26 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... Obwieszczenie OŚ.6341.4.31.2017 Fri, 22 Sep 2017 10:52:23 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w obr. 226 Rzeszów - Miłocin Fri, 22 Sep 2017 08:55:15 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1471 ... XXXIII Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego Wed, 20 Sep 2017 15:16:28 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1408 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego Wed, 20 Sep 2017 08:52:58 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1470 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego Wed, 20 Sep 2017 08:19:34 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1470 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działki nr 3050 w Malawie Tue, 19 Sep 2017 14:54:28 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1471 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach wznowienia granic działki położonej w Malawie Tue, 19 Sep 2017 14:51:03 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1471 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic dz. 1042 w Krasnem Tue, 19 Sep 2017 14:46:28 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1471 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic dz. nr 1614 w Siedliskach gm. Lubenia Thu, 14 Sep 2017 13:55:38 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1471 ...