Wiadomości http://bip.powiat.rzeszow.pl Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Thu, 21 Mar 2019 15:26:39 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1466 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Thu, 21 Mar 2019 15:26:29 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1466 ... Pliki do pobrania Thu, 21 Mar 2019 14:45:16 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1680 ... Wzory druków do pobrania Thu, 21 Mar 2019 14:23:50 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1629 ... Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej W Rzeszowie Wed, 20 Mar 2019 13:36:27 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1943 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Boguchwale Wed, 20 Mar 2019 12:55:35 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Wydział Społeczno - Oświatowy Wed, 20 Mar 2019 07:47:50 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1399 ... ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, GAZOWYCH O CIŚNIENIU ROBOCZYM NIE WYŻSZYM NIŻ 0,5 MPa Tue, 19 Mar 2019 15:06:55 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1930 ... Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2019 r. ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym w zakresie podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności Mon, 18 Mar 2019 14:46:34 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1619 ... Aktywny Samorząd 2018 Mon, 18 Mar 2019 09:45:25 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1684 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego AB.6740.15.12.2017 z dnia 08.03.2019 r. Fri, 15 Mar 2019 09:34:52 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1470 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego AB.6740.15.9.2018 z dnia 15.03.2019 r. Fri, 15 Mar 2019 09:32:05 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1470 ... Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie czasowego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Przewrotnem gm. Głogów Małopolski Thu, 14 Mar 2019 09:26:30 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - droga Nr 1418R Borek Stary-Borówki-Grzegorzówka w km 0+000 do 7+837 Wed, 13 Mar 2019 14:53:38 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1467 ... Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Tue, 12 Mar 2019 09:41:30 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1395   p { margin-bottom: 0.21cm; } p { margin-bottom: 0.21cm; } p { margin-bottom: 0.21cm; } p { margin-bottom: 0.21cm; } p { margin-bottom: 0.21cm; } p { margin-bottom: 0.21cm; } p { margin-bottom: 0.21cm; } p { margin-bottom: 0.21cm; } ... Biuro Zamówień Publicznych Tue, 12 Mar 2019 09:23:36 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1886 ... Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych wyceny działek położonych w Dynowie i Górnie Tue, 12 Mar 2019 08:14:38 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Karty usług realizowanych w Wydziale Organizacji i Kadr Mon, 11 Mar 2019 12:55:17 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1900 ... Wydział Budżetowo-Finansowy Mon, 11 Mar 2019 10:26:30 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1534 ... Nabór na wolne stanowisko pracy Głównego księgowego w Domu dla Dzieci i Młodzieży "PRZYSTAŃ" Fri, 08 Mar 2019 11:49:13 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1468 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału 5 działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Łubno Thu, 07 Mar 2019 12:36:56 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, położonej w Kielnarowej, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny Thu, 07 Mar 2019 09:48:56 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Wydział Ochrony Środowiska Wed, 06 Mar 2019 09:43:42 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1396 ... Wydział Budownictwa i Architektury Wed, 06 Mar 2019 09:42:55 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1397 ... Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Wed, 06 Mar 2019 09:40:58 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1400 ...