Wiadomości http://bip.powiat.rzeszow.pl pl-PL Przetarg nieograniczony Mon, 30 Nov 2020 15:04:43 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1466 ... Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Świlcza Mon, 30 Nov 2020 12:35:07 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1944 ... Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznych Mon, 30 Nov 2020 11:46:45 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1978 ... Zawiadomienie o ustaleniu/przyjęciu granic działki nr 175, 176 - Błażowa Mon, 30 Nov 2020 10:10:17 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1986 ... Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 1872 - Sokołów Młp. Mon, 30 Nov 2020 10:07:44 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1986 ... Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Rudna Mała Fri, 27 Nov 2020 11:13:10 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1601 ... OBWIESZCZENIE z dnia 20 listopada 2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Fri, 27 Nov 2020 10:53:09 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rzeszowskiego, oznaczonych jako działki nr 5964/38, 5964/39 i 5964/40 położone w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II Thu, 26 Nov 2020 12:14:33 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1988 ... Zamówienie na usługi społeczne Wed, 25 Nov 2020 14:41:21 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1466 ... OBWIESZCZENIE z dnia 16 listopada 2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Wed, 25 Nov 2020 12:03:16 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... Zgłoszenie dotyczące stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RZE 4440A Wed, 25 Nov 2020 08:47:00 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... Uchwała Nr 99/1009/2020 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 23.11.2020 r. Wed, 25 Nov 2020 08:17:44 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2017 ... Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Tue, 24 Nov 2020 13:08:20 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1466 ... Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych Mon, 23 Nov 2020 14:39:32 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1975 ... Petycje wnoszone do Starosty Rzeszowskiego i organów Powiatu Rzeszowskiego w 2020 r. Mon, 23 Nov 2020 12:35:22 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1979 ... Informacja o zmianie danych instalacji wytwarzającej PEM, Nienadówka Fri, 20 Nov 2020 13:42:50 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... Informacja o nieistotnej zmianie w instalacji radiokomunikacyjnej Dynów, Błażowa Fri, 20 Nov 2020 13:41:17 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... zmiana danych stacji bazowej w Miłocinie Fri, 20 Nov 2020 13:38:53 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji dot. umorzenia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łukawcu gm. Trzebownisko Fri, 20 Nov 2020 13:36:01 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1988 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji dot. umorzenia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łukawcu gm. Trzebownisko Fri, 20 Nov 2020 13:31:05 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1988 ... Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działek położonych w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II Fri, 20 Nov 2020 08:00:01 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1989 ... Informacja Starosty Rzeszowskiego w sprawie ewidencji gruntów i budynków w obrębie Sokołów Młp. gm. Sokołów Młp. Thu, 19 Nov 2020 10:07:30 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1986 ... Informacja Starosty Rzeszowskiego w sprawie ewidencji gruntów i budynków w obrębie Trzeboś gm. Sokołów Młp. Thu, 19 Nov 2020 10:04:59 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1986 ... Informacja Starosty Rzeszowskiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Nienadówka gm. Sokołów Młp. Thu, 19 Nov 2020 10:02:52 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1986 ... Informacja Starosty Rzeszowskiego w sprawie ewidencji gruntów i budynków w obrębie Trzebuska gm. Sokołów Młp. Thu, 19 Nov 2020 09:58:05 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1986 ...