Wiadomości http://bip.powiat.rzeszow.pl Zadania Wydziału Parku Naukowo-Technologicznego i Promocji Mon, 16 Jul 2018 13:52:08 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1704 ... Wydział Parku Naukowo-Technologicznego i Promocji Mon, 16 Jul 2018 11:42:25 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1703 ... ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH Mon, 16 Jul 2018 07:48:20 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1860 ... Zawiadomienie o ustaleniu/przyjęciu granic - Strażów Fri, 13 Jul 2018 10:11:42 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie o ustaleniu/przyjęciu granic Fri, 13 Jul 2018 10:05:03 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie o ustaleniu granic Jasionka, Nowa Wieś i Trzebownisko Fri, 13 Jul 2018 09:58:18 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1471 ... Ogłoszenie Thu, 12 Jul 2018 13:46:43 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1392 ... Ochrona Danych Osobowych Wed, 11 Jul 2018 08:28:53 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1871 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonej w Hyżnem, oznaczonej jako działka nr 2879. Tue, 10 Jul 2018 10:54:34 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach podziałowych dot. nieruchomości położonej w Trzcianie, oznaczonej jako działka 2218/1. Tue, 10 Jul 2018 10:50:45 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Informacja Starosty Tue, 10 Jul 2018 10:12:49 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Budowlane ABC – portal informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Mon, 09 Jul 2018 13:37:54 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1889 ... Obwieszczenie - rozbudowa drogi powiatowej nr 1277R Mon, 09 Jul 2018 10:04:22 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... Informacja na temat symboli niepełnosprawności w orzeczeniach Mon, 09 Jul 2018 07:43:25 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1676 ... Strategia Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego na lata 2016 - 2023 Fri, 06 Jul 2018 12:53:33 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1617 ... Regulamin organizacyjny Fri, 06 Jul 2018 12:17:14 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1462 ... Obwieszczenie - przebudowa drogi Rzeszów-Chmielnik Fri, 06 Jul 2018 12:02:53 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... Obwieszczenie OŚ.6220.4.2018 Wed, 04 Jul 2018 15:46:21 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1884 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego Wed, 04 Jul 2018 10:13:10 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1470 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w Trzebusce, oznaczonej jako działka nr 1291. Wed, 04 Jul 2018 09:00:32 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania dot. ograniczenia w trybie art. 124 i 124 a u.g.n. sposobu korzystania z nieruchomości w Dylągówce Tue, 03 Jul 2018 10:34:30 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym w zakresie podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży w Powiecie Rzeszowskim w... Tue, 03 Jul 2018 07:48:33 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1619 ... Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Powiat Rzeszowski w 2017 roku Fri, 29 Jun 2018 14:18:29 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1856 ... Informacja o wyborze oferty na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg dla 50 działek Skarbu Państwa Fri, 29 Jun 2018 11:42:52 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i ustalenia granic nieruchomości oznaczonej jako działki nr 514 i 515 w Nowym Kamieniu Fri, 29 Jun 2018 11:23:15 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ...