Wiadomości http://bip.powiat.rzeszow.pl pl-PL Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznych Thu, 09 Jul 2020 15:09:56 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1978 ... Zmiany w budżecie w 2020 roku Thu, 09 Jul 2020 13:02:32 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1971 ... Karty usług spraw załatwianych w Referacie Dróg i Transportu Wed, 08 Jul 2020 10:10:04 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2006 ... Druki do pobrania - REFERAT DRÓG I TRANSPORTU Wed, 08 Jul 2020 09:57:10 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2005 ... Karty usług spraw załatwianych w Referacie Rejestracji Pojazdów Tue, 07 Jul 2020 15:29:20 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2006 ... Karty usług spraw załatwianych w Referacie Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami Tue, 07 Jul 2020 14:43:54 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2006 ... Informacja o wynikach przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, położonej w obr. 226 Rzeszów - Miłocin, oznaczonej jako działka nr 356/55 Tue, 07 Jul 2020 11:21:13 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1988 ... Karty Usług realizowanych w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu Tue, 07 Jul 2020 10:00:17 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1876 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 07.07.2020 r. o wydaniu decyzji ZRID AB.6740.15.3.2020 Tue, 07 Jul 2020 08:00:59 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1470 ... Komunikat - internetowa rezerwacja wizyty w Wydziale Komunikacji Mon, 06 Jul 2020 13:20:02 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1376 ... Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych Fri, 03 Jul 2020 14:24:11 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1975 ... Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wycofaniu oferty na dzierżawę działki nr 1713/2 w Bachórzu gm. Dynów i ustaleniu dzierżawcy Fri, 03 Jul 2020 11:47:16 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1988 ... Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 03.07.2020 r. Fri, 03 Jul 2020 10:33:33 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1470 ... Ogłoszenie Fri, 03 Jul 2020 10:14:27 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1392 ... Zawiadomienie o terminie odczytania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Nowy Borek Thu, 02 Jul 2020 11:47:52 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1601 ... Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku Wed, 01 Jul 2020 13:48:46 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1955 ... Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o ustaleniu dzierżawcy działki nr 1713/2 w Bachórzu gm. Dynów Wed, 01 Jul 2020 11:14:51 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1988 ... Informacja dot. zmiany nr konta bankowego Powiatu Rzeszowskiego na które winno być wpłacone wadium uprawniające do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w Tajęcinie gm. Trzebownisko Wed, 01 Jul 2020 10:40:24 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1988 ... Komunikat odnośnie załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie Wed, 01 Jul 2020 10:39:05 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1376 ... Informacja dot. zmiany nr konta bankowego Powiatu Rzeszowskiego na które winno być wpłacone wadium uprawniające do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w obr. 226 Rzeszów - Miłocin Wed, 01 Jul 2020 08:23:32 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1988 ... Pliki do pobrania Wed, 01 Jul 2020 07:34:50 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1680 ... Nabór na dwa wolne stanowiska pracy Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu Mon, 29 Jun 2020 13:33:45 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2001 ... Zasady funkcjonowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów Mon, 29 Jun 2020 08:36:48 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1933 ... Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działki położonej w obr. 226 Rzeszów - Miłocin Thu, 25 Jun 2020 13:36:48 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1989 ... Informacja Starosty Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych działek będących własnością Skarbu Państwa, które stanowić będą podstawę aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego Thu, 25 Jun 2020 13:33:33 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1989 ...