Wiadomości http://bip.powiat.rzeszow.pl Przetarg nieograniczony Wed, 17 Jul 2019 15:06:58 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1466 ... Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatową osobą prawną za 2018 r. Wed, 17 Jul 2019 14:18:03 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1963 ... Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 r. Wed, 17 Jul 2019 14:06:42 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1962 ... Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za 2018 r. Wed, 17 Jul 2019 14:04:24 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1961 ... Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za 2018 r. Wed, 17 Jul 2019 14:00:14 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1960 ... Zarząd Wed, 17 Jul 2019 13:55:20 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1959 ... Sesja Nr X Wed, 17 Jul 2019 07:51:46 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1918 ... Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok Tue, 16 Jul 2019 14:54:36 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1869 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działek położonych w Kamieniu, Łowisku, Markowiźnie, Sokołowie Małopolskim, Turzy, Wólce Sokołowskiej, Górnie Tue, 16 Jul 2019 12:14:13 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic działki nr 476/4 położonej w Lutoryżu gm. Boguchwała Tue, 16 Jul 2019 11:56:49 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic działki położonej w Mogielnicy gm. Boguchwała Mon, 15 Jul 2019 11:50:25 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działek położonych w Dynowie Mon, 15 Jul 2019 11:46:57 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zmiany w budżecie w 2019 roku Fri, 12 Jul 2019 12:28:52 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1943 ... Zawiadomienie geodety uprawnionego o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w Dylągowej Fri, 12 Jul 2019 10:52:26 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie geodety uprawnionego o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w Dynowie Fri, 12 Jul 2019 10:50:15 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie geodety uprawnionego o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w Hyżnem Fri, 12 Jul 2019 10:48:56 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie geodety uprawnionego o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w Bartkówce Fri, 12 Jul 2019 10:47:39 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Rzeszowskiego za 2018 r. Fri, 12 Jul 2019 10:47:12 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1958 ... Zawiadomienie geodety uprawnionego o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych Błażowej Fri, 12 Jul 2019 10:45:42 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE ORGANIZACJI I KADR Thu, 11 Jul 2019 15:11:43 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1468 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działki położonej w obr. Dąbrowa gm. Świlcza Thu, 11 Jul 2019 09:10:19 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Rudna Mała Thu, 11 Jul 2019 08:21:02 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1601 ... ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, GAZOWYCH O CIŚNIENIU ROBOCZYM NIE WYŻSZYM NIŻ 0,5 MPa Tue, 09 Jul 2019 07:50:45 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1930 ... Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działek położonych w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II Mon, 08 Jul 2019 12:37:05 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie wydania decyzji dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Świlcza, oznaczonej jako działka nr 1609/6. Mon, 08 Jul 2019 12:21:16 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ...