Wiadomości http://bip.powiat.rzeszow.pl pl-PL Dane teleadresowe ogólne Tue, 11 May 2021 09:46:19 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1459 ... Zmiany w budżecie w 2021 roku Tue, 11 May 2021 09:10:06 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2033 ... Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych Mon, 10 May 2021 12:51:38 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2031 ... Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych Mon, 10 May 2021 12:43:07 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2029 ... Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 1440, 1443, 1418, 1434, 1436 - Dynów Fri, 07 May 2021 09:21:54 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1986 ... Zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Lecka Thu, 06 May 2021 11:47:00 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1601 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Tyczynie Thu, 06 May 2021 10:36:59 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1988 ... Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowań dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Łukawcu i w Lutoryżu Thu, 06 May 2021 10:34:35 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1988 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowej w Malawie i Dynowie Thu, 06 May 2021 10:31:47 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1988 ... Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 845, 846 - Tyczyn Thu, 06 May 2021 09:02:34 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1986 ... Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 1440, 1443, 1418, 1434, 1436 - Dynów Thu, 06 May 2021 08:59:44 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1986 ... Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego, Kielanówka Tue, 04 May 2021 12:50:26 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... Wypis i wyrys po scaleniu wsi Nowy Borek Tue, 04 May 2021 07:58:20 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1601 ... Decyzja Starosty Rzeszowskiego o uznaniu za mienie gromadzkie - Głogów Młp. - Zabajka Fri, 30 Apr 2021 10:22:25 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1986 ... Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia wsi Rudna Mała Fri, 30 Apr 2021 09:50:33 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1601 ... Informacja o zmianie danych instalacji emitującej pola elektromagnetyczne w Niechobrzu Thu, 29 Apr 2021 14:03:25 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... Informacja o zmianie danych instalacji emitującej pola elektromagnetyczne w Głogowie Młp. Thu, 29 Apr 2021 14:01:10 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... Informacja za I kwartał 2021 r., o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Thu, 29 Apr 2021 13:59:26 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2032 ... Wzory druków do pobrania Thu, 29 Apr 2021 08:53:12 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1629 ... Sprawozdania finansowe Starostwa Powiatowego w Rzeszowie za 2020 rok Wed, 28 Apr 2021 14:35:28 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1972 ... Zgłoszenie dotyczące stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RZE5503 A Wed, 28 Apr 2021 10:35:31 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... Zawiadomienie o ustaleniu i wyznaczeniu granic działek nr 759/1, 756/1 i 747 - Hyżne Wed, 28 Apr 2021 08:57:29 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1986 ... Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 1251 - Nosówka Wed, 28 Apr 2021 08:45:41 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1986 ... Informacja Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie cyklu wysłuchań publicznych Tue, 27 Apr 2021 14:46:51 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1619 ... Zarządzenie Nr I/15/2021 Starosty Rzeszowskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w dniu 04.06.2021 r. Tue, 27 Apr 2021 13:55:17 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1376 ...