Wiadomości http://bip.powiat.rzeszow.pl Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznych Mon, 27 Jan 2020 15:06:53 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1978 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu wstępnego projektu podziału oraz sporządzeniu mapy z projektem podziału działki nr 528/7 w obr. 226 wraz ze stabilizacją Fri, 24 Jan 2020 11:02:23 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pogwizdowie Nowym, gm. Głogów Młp. Fri, 24 Jan 2020 10:20:07 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych wyceny działek położonych w obr. 222, 226 m. Rzeszowa i w Pogwizdowie Nowym, stanowiących własność Powiatu Rzeszowskiego Fri, 24 Jan 2020 09:34:26 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych wyceny działek położonych w obr. 222 i 226 m. Rzeszowa Thu, 23 Jan 2020 11:53:11 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Informacja o wyborze oferty na sporządzenie mapy z projektem podziału - wraz z mapą uzupełniającą - działki nr 39/5 w Rudnej Małej Thu, 23 Jan 2020 10:22:09 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa o ogłoszeniu przetargu na zbycie nieruchomości położonych na terenie miejscowości Świlcza Wed, 22 Jan 2020 14:10:36 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego działki położonej w Sokołowie Małopolskim, będącej własnością Skarbu Państwa Wed, 22 Jan 2020 14:05:24 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, GAZOWYCH O CIŚNIENIU ROBOCZYM NIE WYŻSZYM NIŻ 0,5 MPa Wed, 22 Jan 2020 12:42:57 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1930 ... Petycje wnoszone do Starosty Rzeszowskiego i organów Powiatu Rzeszowskiego w 2020 r. Tue, 21 Jan 2020 13:34:24 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1979 ... Petycje wnoszone do Starosty Rzeszowskiego i organów Powiatu Rzeszowskiego w 2019 r. Mon, 20 Jan 2020 09:30:50 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1955 ... Informacja o utworzeniu bazy GESUT i BDOT500 dla obszaru Błażowa Fri, 17 Jan 2020 10:21:28 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, oznaczonej jako działka nr 5964/53 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II Thu, 16 Jan 2020 09:12:58 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Tyczynie Thu, 16 Jan 2020 09:00:36 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych wyceny działek położonych w obr. 226 Rzeszów - Miłocin i w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II, będących własnością Powiatu Rzeszowskiego Thu, 16 Jan 2020 08:42:01 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok Wed, 15 Jan 2020 14:00:04 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1869 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej nasporządzeniu podziału - wraz z mapą uzupełniającą - działki nr 39/5 położonej w Rudnej Małej gm. Głogów Młp. Tue, 14 Jan 2020 11:02:38 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Tue, 14 Jan 2020 07:57:15 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1619 ... NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE ORGANIZACJI I KADR Fri, 10 Jan 2020 11:42:42 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1468 ... Wydział Budownictwa i Architektury Thu, 09 Jan 2020 14:42:41 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1397 ... Budżet na rok 2020 Thu, 09 Jan 2020 07:55:03 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1971 ... Informacja Komisji przetargowej w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1030/10 w Pogwizdowie Nowym Wed, 08 Jan 2020 13:19:22 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji Wed, 08 Jan 2020 09:34:44 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1976 ... Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych Wed, 08 Jan 2020 09:33:29 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1975 ... Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Tue, 07 Jan 2020 12:17:01 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1971 ...