Wiadomości http://bip.powiat.rzeszow.pl ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH Mon, 17 Sep 2018 15:24:11 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1860 ... Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Mon, 17 Sep 2018 12:50:46 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie Sat, 15 Sep 2018 10:51:46 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1898 ... Moduł II – uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym Fri, 14 Sep 2018 14:06:14 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1709 ... Obszar D Fri, 14 Sep 2018 14:04:42 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1713 ... Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości Fri, 14 Sep 2018 14:02:27 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1721 ... Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości Fri, 14 Sep 2018 14:00:08 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1720 ... Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Fri, 14 Sep 2018 13:58:47 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1719 ... Obszar C Fri, 14 Sep 2018 13:57:22 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1712 ... Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania Fri, 14 Sep 2018 13:55:50 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1716 ... Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania Fri, 14 Sep 2018 13:54:45 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1717 ... Obszar B Fri, 14 Sep 2018 13:53:33 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1711 ... Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B Fri, 14 Sep 2018 13:51:30 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1715 ... Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Fri, 14 Sep 2018 13:50:35 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1714 ... Obszar A Fri, 14 Sep 2018 13:49:07 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1710 ... Moduł I Fri, 14 Sep 2018 13:47:30 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1708 ... Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu Thu, 13 Sep 2018 09:42:47 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1395   p { margin-bottom: 0.21cm; } p { margin-bottom: 0.21cm; } p { margin-bottom: 0.21cm; } p { margin-bottom: 0.21cm; } p { margin-bottom: 0.21cm; } p { margin-bottom: 0.21cm; } p { margin-bottom: 0.21cm; } p { margin-bottom: 0.21cm; } ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego Thu, 13 Sep 2018 08:10:14 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1470 ... Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie Wed, 12 Sep 2018 13:51:21 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1898 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działek nr 65, 66, 67/1 i 67/2 w Miłocinie Wed, 12 Sep 2018 10:50:17 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie o czynnościach podziału nieruchomości położonej w Nowym Borku, oznaczonej jako działka nr 1777. Mon, 10 Sep 2018 14:24:41 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19– Etap I Mon, 10 Sep 2018 08:33:06 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1466 ... Sesja Nr XLI Fri, 07 Sep 2018 11:56:40 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1420 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wycofaniu zaproszenia do składania ofert oraz o zamiarze zlecenia roboty Fri, 07 Sep 2018 11:33:58 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu wyceny prawa użytkowania wieczystego Thu, 06 Sep 2018 15:24:57 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ...