Wiadomości http://bip.powiat.rzeszow.pl Informacja za IV kwartał 2017r., o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Fri, 23 Feb 2018 13:02:14 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1835 ... Pliki do pobrania Fri, 23 Feb 2018 11:23:38 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1680 ... Aktywny Samorząd 2018 Fri, 23 Feb 2018 11:16:52 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1684 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej do połączenia działek Fri, 23 Feb 2018 10:47:23 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pogwizdowie Nowym gm. Głogów Małopolski Fri, 23 Feb 2018 08:55:14 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Petycje wnoszone do Starosty Rzeszowskiego i organów Powiatu Rzeszowskiego w 2017 roku Fri, 23 Feb 2018 08:34:40 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1856 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w Świlczy Thu, 22 Feb 2018 14:35:39 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH Wed, 21 Feb 2018 15:27:38 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1860 ... Konsultacje w sprawie zmiany granic Wed, 14 Feb 2018 08:47:37 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1630 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego Tue, 13 Feb 2018 10:18:18 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1470 ... Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2018 r. z zakresu: kultury i sztuki, sportu, kultury fizycznej i rekreacji, ochrony praw konsumenta oraz pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym Mon, 12 Feb 2018 13:55:54 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1619 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek nr 1176 i 1177 w Wólce Podleśnej Mon, 12 Feb 2018 13:50:43 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na ustaleniu granic lub sporządzeniu mapy z projektem podziału działki nr 594 w Niechobrzu Thu, 08 Feb 2018 12:39:33 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Wed, 07 Feb 2018 09:36:33 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1733 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w Niechobrzu Wed, 07 Feb 2018 09:28:21 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w Dynowie Wed, 07 Feb 2018 09:26:27 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Sesja Nr XXXVI Tue, 06 Feb 2018 10:49:23 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1408 ... Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia w trybie art.124 a ustawy o gospodarce nieruchomościami sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w Przewrotnem, Pogwizdowie Starym i Hucisku Wed, 31 Jan 2018 10:43:43 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Budżet na rok 2018 Wed, 31 Jan 2018 10:08:03 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1868 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na ustaleniu granic lub sporządzeniu mapy z projektem podziału działki nr 594 w Niechobrzu Tue, 30 Jan 2018 15:26:23 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału działek w Racławówce Mon, 29 Jan 2018 08:12:09 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok. Fri, 26 Jan 2018 12:51:24 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1869 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału działki położonej w Kielnarowej gm. Tyczyn wraz ze stabilizacją. Fri, 26 Jan 2018 09:41:35 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 226 Rzeszów - Miłocin Fri, 26 Jan 2018 07:55:35 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH Thu, 25 Jan 2018 13:57:57 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1834 ...