Wiadomości http://bip.powiat.rzeszow.pl ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, GAZOWYCH O CIŚNIENIU ROBOCZYM NIE WYŻSZYM NIŻ 0,5 MPa Fri, 20 Sep 2019 10:23:26 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1930 ... Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku Thu, 19 Sep 2019 09:20:41 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1942 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie wydania decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę nr 1495/1 w Łowisku, zajętą pod realizację inwestycji drogowej. Wed, 18 Sep 2019 08:35:37 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zmiany w budżecie w 2019 roku Tue, 17 Sep 2019 10:45:37 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1943 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia13.09.2019 Fri, 13 Sep 2019 14:38:49 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1470 ... NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE KOMUNIKACJI, DRÓG I TRANSPORTU Fri, 13 Sep 2019 08:33:17 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1468 ... Przetarg nieograniczony Thu, 12 Sep 2019 14:10:01 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1466 ... Petycje wnoszone do Starosty Rzeszowskiego i organów Powiatu Rzeszowskiego w 2019 r. Thu, 12 Sep 2019 13:43:37 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1955 ... Informacja o wyborze oferty na sporządzenie operatu szacunkowego działek nr 1172/3, 1172/4, 1714/4 i 1220/3 położonych w Jasionce gm. Trzebownisko. Thu, 12 Sep 2019 08:01:41 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę nr 1465/9 w Łowisku. Tue, 10 Sep 2019 12:31:43 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 2741/9 położonej w Siedliskach Mon, 09 Sep 2019 12:55:43 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, położonej w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II, oznaczonej jako działka nr 5964/29, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Mon, 09 Sep 2019 12:22:18 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działek nr 5964/8 i 5964/49 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II, określającego wysokość czynszu dzierżawnego za 1 m2 działki Mon, 09 Sep 2019 10:02:19 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, oznaczonej jako działka nr 5964/46 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II Fri, 06 Sep 2019 09:41:15 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 226 Rzeszów - Miłocin Fri, 06 Sep 2019 09:23:15 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działki położonej w Jasionce gm. Trzebownisko Thu, 05 Sep 2019 13:51:21 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działki położonej w obr. 226 Rzeszów - Miłocin Thu, 05 Sep 2019 10:01:19 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... OFERTA PRACY Thu, 05 Sep 2019 00:15:33 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1747 ... WYNIKI NABORU Wed, 04 Sep 2019 23:38:14 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1747 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic działki nr 2727 położonej w Chmielniku Wed, 04 Sep 2019 13:30:55 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji dot. odmowy czasowego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Stykowie Wed, 04 Sep 2019 13:28:09 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego działek położonych w Jasionce gm. Trzebownisko, będących własnością Skarbu Państwa Wed, 04 Sep 2019 08:56:55 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Sesja Nr XI Tue, 03 Sep 2019 09:08:27 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1918 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działek położonych w Nienadówce gm. Sokołów Małopolski Mon, 02 Sep 2019 14:07:50 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działek położonych w Trzebosi gm. Sokołów Małopolski Mon, 02 Sep 2019 14:03:40 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ...