Wiadomości http://bip.powiat.rzeszow.pl Przetarg nieograniczony Wed, 22 May 2019 14:59:56 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1466 ... Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza. Wed, 22 May 2019 13:55:50 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Wzory druków do pobrania Wed, 22 May 2019 12:49:31 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1629 ... Bilans Domu dla Dzieci i Młodzieży "PRZYSTAŃ" Wed, 22 May 2019 08:54:40 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1376 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie wydania decyzji dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Przewrotne Tue, 21 May 2019 14:35:18 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału działki położonej w Siedliskach gm. Lubenia Tue, 21 May 2019 14:14:16 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działki położonej w obr. 226 Rzeszów - Miłocin Tue, 21 May 2019 12:30:39 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Petycje wnoszone do Starosty Rzeszowskiego i organów Powiatu Rzeszowskiego w 2019 r. Tue, 21 May 2019 09:55:54 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1955 ... ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, GAZOWYCH O CIŚNIENIU ROBOCZYM NIE WYŻSZYM NIŻ 0,5 MPa Mon, 20 May 2019 15:24:12 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1930 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 17.05.2019 AB.6740.15.9.2018 Mon, 20 May 2019 11:53:14 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1470 ... Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tyczynie Fri, 17 May 2019 09:06:47 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1468 ... Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie Fri, 17 May 2019 09:05:52 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1468 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie wydania decyzji dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Kamień Fri, 17 May 2019 08:26:21 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Druki wniosków Thu, 16 May 2019 11:10:42 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1395 ... Skład organów Spółki Wed, 15 May 2019 12:01:33 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1850 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działki położonej w obr. 226 Rzeszów - Miłocin, będącej własnością Powiatu Rzeszowskiego Wed, 15 May 2019 10:42:02 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Wed, 15 May 2019 08:36:19 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1376 ... Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego z zakresu pomocy społecznej DPS Wed, 15 May 2019 08:35:59 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1376 ... Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego z zakresu pomocy społecznej ŚDS Wed, 15 May 2019 08:35:37 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1376 ... Przetarg nieograniczony Tue, 14 May 2019 13:15:36 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1466 ... Zawiadomienie Starosty Rzeszowskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Rudna Mała Tue, 14 May 2019 11:15:42 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1601 ... NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDŻETOWO-FINANSOWYM Mon, 13 May 2019 13:13:01 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1468 ... Postanowienie Starosty Rzeszowskiego powołujące komisję pełniącą funkcje doradcze Mon, 13 May 2019 12:22:50 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1601 ... Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze czasowego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Stykowie Thu, 09 May 2019 14:21:23 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Bilans Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli Thu, 09 May 2019 14:06:55 +0200 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1376 ...