Wiadomości http://bip.powiat.rzeszow.pl ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, GAZOWYCH O CIŚNIENIU ROBOCZYM NIE WYŻSZYM NIŻ 0,5 MPa Tue, 19 Nov 2019 14:24:13 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1930 ... scalenie Lecka Fri, 15 Nov 2019 10:10:54 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... pozwolenie zintegrowane Mlekovita Fri, 15 Nov 2019 10:00:21 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... Zadania Biura Informatyki Thu, 14 Nov 2019 21:13:08 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1969 ... Biuro Informatyki Thu, 14 Nov 2019 20:57:36 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1968 ... Petycje wnoszone do Starosty Rzeszowskiego i organów Powiatu Rzeszowskiego w 2019 r. Wed, 13 Nov 2019 13:06:15 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1955 ... Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 14.11.2019r. Wed, 13 Nov 2019 11:29:03 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic działki nr 2240/2 położonej w Głogowie Małopolskim Wed, 13 Nov 2019 08:24:34 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w Nosówce Wed, 13 Nov 2019 08:22:58 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działek położonych w obr. 226 Rzeszów - Miłocin, stanowiących własność Powiatu Rzeszowskiego Wed, 13 Nov 2019 08:15:33 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa o ogłoszeniu przetargu na zbycie nieruchomości położonych na terenie miejscowości Świlcza Fri, 08 Nov 2019 09:55:19 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Wed, 06 Nov 2019 12:37:59 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1468 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Malawie oznaczonej jako działka nr 540 Wed, 06 Nov 2019 10:50:04 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Lutoryżu oznaczonej jako działka nr 186 Wed, 06 Nov 2019 10:47:33 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą pod realizację inwestycji drogowej, oznaczoną jako działka nr 370/1 w Łowisku Tue, 05 Nov 2019 11:29:50 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222, Rzeszów – Przybyszówka II, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat Thu, 31 Oct 2019 13:45:47 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej wraz z załącznikami Thu, 31 Oct 2019 13:09:03 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1805 ... Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert wraz z załącznikami Thu, 31 Oct 2019 13:05:02 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1805 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic i podział działki nr 757/3 w Sołonce gm. Lubenia Thu, 31 Oct 2019 10:00:02 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działki nr 1785 w Straszydlu gm. Lubenia Thu, 31 Oct 2019 09:55:59 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działki nr 570/5 w Tyczynie Thu, 31 Oct 2019 09:51:57 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ... Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu wstępnego projektu podziału oraz sporządzeniu mapy z projektem podziału działki nr 2139/16 położonej w Górnie, gm. Sokołów Małopolski, wraz ze stabilizacją nowowydzielonej... Thu, 31 Oct 2019 09:42:05 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1865 ... Informacja za III kwartał 2019 r., o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Thu, 31 Oct 2019 09:00:52 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1942 ... Wzory druków do pobrania Wed, 30 Oct 2019 09:51:46 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1629 ... Zawiadomienie Starosty Rzeszowskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków po przeprowadzonej modernizacji obrębu Błażowa gmina Błażowa Tue, 29 Oct 2019 15:07:54 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1864 ...