Wiadomości http://bip.powiat.rzeszow.pl ZGŁOSZENIE BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1 KV, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH Wed, 13 Dec 2017 14:29:55 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1834 ... Zamówienie na usługi społeczne Tue, 12 Dec 2017 13:16:51 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1466 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego Wed, 06 Dec 2017 11:19:27 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1470 ... Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, położonej w Hermanowej gm. Tyczyn, przeznaczonej do zbycia Wed, 06 Dec 2017 08:46:18 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1471 ... Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego Tue, 05 Dec 2017 11:33:16 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1471 ... Otwarty konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie usuwania i parkowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne Tue, 05 Dec 2017 10:42:38 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1853 ... Otwarty konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie usuwania i parkowania pojazdów - z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne Tue, 05 Dec 2017 10:42:07 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1853 ... Petycje wnoszone do Starosty Rzeszowskiego i organów Powiatu Rzeszowskiego w 2017 roku Mon, 04 Dec 2017 13:44:06 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1856 ... Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez administrację Powiatu Rzeszowskiego w 2016 roku Mon, 04 Dec 2017 13:27:38 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1855 ... Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez administrację Powiatu Rzeszowskiego w 2015 roku Mon, 04 Dec 2017 13:24:27 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1854 ... Informacja Fri, 01 Dec 2017 15:32:20 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1853 ... Uchwała Nr 144/1490/17 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Rzeszowskiego w 2018 roku Fri, 01 Dec 2017 15:22:38 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1805 ... Przetarg nieograniczony Fri, 01 Dec 2017 15:08:18 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1466 ... NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO SPECJALISTY – PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW ZDROWIA Fri, 01 Dec 2017 14:11:17 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1468 ... Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego Thu, 30 Nov 2017 11:58:40 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1470 ... obwieszczenie oŚ.6341.4.35.2017 Tue, 28 Nov 2017 11:03:04 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... obwieszczenie OŚ.6341.4.34.2017 Tue, 28 Nov 2017 10:59:49 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... obwieszczenie OŚ.6540.4.2017 Mon, 27 Nov 2017 08:54:40 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1545 ... Decyzja Starosty Rzeszowskiego z dnia 23.11.2017 r. znak: GN-II.6821.4.4.2017 Thu, 23 Nov 2017 11:47:59 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1471 ... Informacja na temat legitymacji Thu, 16 Nov 2017 12:32:09 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1676 ... Wyrównywanie Różnic Między Regionami III rok 2018 Thu, 16 Nov 2017 12:25:43 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1753 ... Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności Thu, 16 Nov 2017 12:04:33 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1676 Powiatowy zespół wydaje:   - orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16-go roku życia; - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16-tym roku życia; - orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień; - legitymacje osób niepełnosprawnych; - legitymacje o...... Pliki do pobrania Thu, 16 Nov 2017 12:02:11 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1680 ... Sesja Nr XXXIV Wed, 15 Nov 2017 10:14:23 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1408 ... Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia wsi Nowy Borek Tue, 14 Nov 2017 12:14:03 +0100 http://bip.powiat.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1601 ...