STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 
lp. Data złożenia petycji Przedmiot petycji Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycje Skan petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Przebieg postępowania Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 10.01.2020 w sprawie podjęcia działań zmierzających do skutecznego ograniczenia prędkości na drodze powiatowej Nr 1381R Budy Głogowskie - Mrowla - na odcinku przy budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach  Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach w imieniu rodziców dzieci uczęszczajacych do szkoły (wyłaczenie jawności danych osób, które poparły petycję w związku z niewyrażeniem zgodny, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) treść petycji  nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przesłana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie petycja została rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w dniu 28.02.2020 r.  
 Zwrócono sie ponadto o wzmożenie kontroli do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie
treść zawiadomienia
2 15.01.2020 w sprawie dokończenia budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1377R w miejscowości Rudna Mała   Grupa Inicjatywna w Rudnej Małej (wyłaczenie jawności danych osoby, która złożyła petycję w związku z niewyrażeniem zgodny, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) treść petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przesłana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie  petycja została rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w dniu 28.02.2020r.
treść zawiadomienia
3 11.02.2020 w sprawie pogłębienia i uregulowania przydrożnego rowu biegnącego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1406R w miejscowości Lutoryż    Radni Rady Miejskiej w Boguchwale (wyłaczenie jawności danych osób, które złożyły petycję w związku z niewyrażeniem zgodny, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) treść petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przesłana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie  petycja została rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w dniu 11.03.2020r.
treść odpowiedzi
4 12.02.2020 w sprawie dokończenia budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1432R w miejscowości Pawłokoma  Mieszkańcy wsi Pawłokoma (wyłaczenie jawności danych osób, które poparły petycję w związku z niewyrażeniem zgodny, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) treść petycji  nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przesłana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem wyrażenia stanowiska w przedmiotowej sprawie  petycja została rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w dniu 11.03.2020r. 
treść zawiadomienia
5 13.02.2020 petycja złożona do zarządcy drogi 

19.02.2020 petycja przekazana przez Wójta Gminy Świlcza zgodnie z właściwością

08.05.2020 ponowna petycja 

26.06.2020
kolejne pismo
 
w sprawie podjęcia działań związanych z poprawa odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej Nr 1388R w miejscowości Trzciana 
 
Mieszkańcy Trzciany (wyłączenie jawności danych osób, które złożyły petycję w związku z niewyrażeniem zgodny, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) treść petycji z dnia 10.02.2020

t
reść pisma z dnia 06.05.2020 

t
reść pisma z dnia 24.06.2020
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przesłana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem wyjaśnienia sprawy i wyrażenia opinii  petycja została rozpatrzona przez Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na posiedzeniu w dniu 30.04.2020 r. 
treść zawiadomienia

o
dpowiedź na pismo z 06.05.2020
6 14.02.2020 w sprawie przejazdów pojazdów ciężarowych przez miejscowowość Łowisko  Mieszkańcy Łowiska (wyłaczenie jawności danych osoby, która wysłała petycję w związku z niewyrażeniem zgodny, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) za pośrednictwem Marszalka Województwa Podkarpackiego    nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji nadawca petycji został wezwany do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia petycji bez rozpoznania

Bieg terminu do uzupełnienia został wstrzymany z uwagi na stan epidemii w kraju  
 
7 03.03.2020 w sprawie zamontowania sygnalizacji swietlnej na skrzyżowaniu drogi dojazdowej do osiedla STW Zaczernie
z byłą drogą krajową nr 9 
Mieszkańcy osiedla STW
w Zaczerniu (wyłaczenie jawności danych osób, które złożyły i poparły petycję w związku z niewyrażeniem zgodny, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
  nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przesłana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie  petycja została rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w dniu 31.03.2020 r.  
8 16.03.2020 w sprawie wykonania chodnika przy drodze powiatowej nr 1423R oraz dokończenia budowy drogi powiatowej nr 1416R w miejscowości Błażowa Dolna   Sołtys, Rada Sołecka w Błażowej Dolnej w imieniu mieszkańców miejscowości Błażowa Dolna     nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przesłana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem uzyskania informacji odnośnie możliwości realizacji wniosków zawartych w przedmiotowej petycji   
9
06.04.2020
 
11 petycji dotyczących  wstrzymania wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 3066/2 w miejscowości Straszydle gmina Lubenia   mieszkańcy miejscowości Straszydle gmina Lubenia
(wyłaczenie jawności danych osób, które złożyły petycję w związku z niewyrażeniem zgodny, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) 
 
    petycja jest rozpatrywana jako petycja wielokrotna,
o której mowa w art. 11 ustawy o petycjach 
treść ogłoszenia
10 03.04.2020 w sprawie wprowadzenia "lokalnej tarczy antykryzysowej" petycja złożona przez osobę fizyczną działającą w interesie publicznym (wyłaczenie jawności danych osoby, która złożyła petycję w związku z niewyrażeniem zgodny, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)   bieg terminu nie rozpoczął się z uwagi na art. 15 zzs ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodanym ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
( Dz. U. z 2020 r. poz. 568 )
   

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-06-22
Publikujący Małgorzata Wilczakowska - Użytkownik BIP 2020-07-15 13:20
Modyfikacja Małgorzata Wilczakowska - Użytkownik BIP 2020-07-15 13:24
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 21 września 2020r. 14:21:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.