STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 
lp. Data złożenia petycji Przedmiot petycji Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycje Skan petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Przebieg postępowania Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 17.01.2019 w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na odcinku drogi powiatowej nr 1409R w Niechobrzu mieszkańcy miejscowości Niechobrz 
( wyłączenie jawności danych  osób popierających petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach ) oraz sołtys wsi Niechobrz
treść petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego celem wyrażenia opinii przez ww. podmiot w sprawie możliwośći jej realizacji  treść zawiadomienia
2 18.01.2019 w sprawie oznakowania drogi powiatowej Nr 1392R w miejscowości Krasne oraz zamontowania luster drogowych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1392R i Nr 1393R  mieszkańcy miejscowości Krasne - Dół
( wyłączenie jawności danych osób, które złożyli   petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach )
treść petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem zajęcia stanowiska przez ww. jednostkę i ewentualne skierowanie petycji do Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego    treść zawiadomienia
3 18.01.2019 w sprawie umieszczenia siatek przeciwśnieżnych na odcinku drogi powiatowej Nr 1411R w miejscowości Straszydle - Zimny Dział   mieszkańcy miejscowości Straszydle 
( wyłączenie jawności danych  osób wnoszących
petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach )
treść petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem zajęcia stanowiska przez ww. jednostkę w przedmiotowej sprawie  treść odpowiedzi
4 11.02.2019  w sprawie "wyprostowania" zakrętu przylegającego do działki nr 406 w Zarzeczu    mieszkańcy miejscowości Zarzecze, Siedliska i Lubenia 
( wyłączenie jawności  danych osób  wnoszących petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
 
treść petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Miasta i Gminy Boguchwała wg właściwości w części dotyczącej zapewnienia oświetlenia drogi, zaś w zakresie należącym do właściwości Powiatu pozostawiona bez rozpatrzenia  zawiadomienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia


przekazanie wg właściwości 
5 28.02.2019  w sprawie budowy chodnika w ciagu drogi powiatowej Nr 1380R na odcinku Wola Cicha - Bór  mieszkańcy miejscowości Wola Cicha 
( wyłączenie jawności danych osób  wystepujących z petycją
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) oraz sołtys wsi Wola Cicha
treść
petycji
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem wyrażenia stanowiska w przedmiotowej sprawie  treść zawiadomienia 
6 12.03.2019  w sprawie zamontowania progu zwalniającego na drodze powiatowej nr 1385R w miejscowości Palikówka mieszkańcy miejscowości Palikówka
( wyłączenie jawności danych  osób składających petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach )
treść petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem zajęcia stanowiska przez ww. jednostkę w przedmiotowej sprawie, 
ZDP wystąpił do Urzędu Gminy Krasne celem uzyskania opinii na temat proponowanych rozwiązań dotyczących zmiany organizacji ruchu pomiędzy Szkołą Podstawową w Palikówce a Gminnym Przedszkolem w Palikówce
treść pisma  
treść zawiadomienia 
7 18.03.2019  w sprawie ograniczenia przejazdu TIR-ów i samochodów ciężarowych przez miejscowość Lipie mieszkańcy miejscowości Lipie 
( wyłączenie jawności danych osób składających   petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach )
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Lipie
treść petycji

t
reść pisma uzupełniającego petycję 
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem zajęcia stanowiska przez ww. jednostkę w przedmiotowej sprawie   treść zawiadomienia 
  
pismo do KMP

p
ismo do WITD
8 28.03.2019 ograniczenia prędkości na drodze powiatowej nr 1406R w miejscowości Lutoryż  Sołtys i Rada sołecka miejscowości Lutoryż treść petycji  termin rozpatrzenia petycji został przedłużony do 31.08.2019r,  
treść pisma
petycja została przekazana do Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego celem zaopiniowania  treść zawiadomienia
9 04.04.2019  w sprawie poprawy bezpieczeństwa w rejonie budynku przedszkolno-żłobkowego w Budach Głogowskich przy drodze powiatowej Nr 1214R   mieszkańcy miejscowości Budy Głogowskie  
( wyłączenie jawności danych osób składających   petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach )
Dyrektor Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski 
treść petycji  termin rozpatrzenia petycji został przedłużony do dnia 5.08.2019 r. 
treść pisma
petycja została przekazana do Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego celem zaopiniowania  treść zawiadomienia
10 13.06.2019  w sprawie zmniejszenia emisji hałasu do środowiska naturalnego przez Strzelnicę Sportową "Husar" w Rudnej Wielkiej mieszkańcy miejscowości Rudna Wielka
i Mrowla 
( wyłączenie jawności danych osób składających   petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach )
treść petycji  nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Petycja została przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie celem rozpatrzenia.
W dniu 17.07.2019 r. została przeprowadzona kontrola stosowania i przestrzegania przepisów ochrony środowiska na działce, na której stoi strzelnica - nieprawiłowości nie stwierdzono.
W dniu 02.09.2019 r. wystosowano do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie prośbę o przeprowadzenie w obiekcie strzelnicy kontroli połaczonej z pomiarami hałasu.
treść zawiadomienia
11 22.07.2019  w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1391R w miejscowości Nosówka  Sołtys Sołectwa Nosówka, Rada Sołecka, petycję popierają Radny Gminy Boguchwała, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nosówce  treść petycji  nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem wyrażenia opinii w przedmiocie możliwości realizacji wniosku zawartego
w petycji   
treść zawiadomienia
12 29.07.2019  w sprawie zamontowania progów ograniczających prędkość na drodze powiatowej Nr 2321R - ul. Sanowej
w Dynowie 
mieszkańcy Dynowa 
( wyłączenie jawności danych osób składających   petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach ) za posrednictwem Burmistrza Dynowa 
treść petycji  termin rozpatrzenia petycji został przedłużony do dnia 30.11.2019 r. 
treść pisma
petycja została przekazana do Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego celem zaopiniowania mozliwości wprowadzenia wnioskowanych rozwiązań    
13 01.08.2019  wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem  Konrad Cezary Łakomy
Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy 
treść petycji wraz z uzupełnieniem nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Rzeszowskiego celem rozpatrzenia    treść
odpowiedzi
14 16.08.2019  w sprawie wyznaczenia i oznakowania przejścia dla pieszych oraz zamontowania progów zwalniających na drodze powiatowej Nr 1382R w Łukawcu  Mieczysław Kogut 
Radny Gminy Trzebownisko 
treść petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego celem wyrażenia opinii w przedmiocie możliwości realizacji wniosku zawartego
w petycji   
 
15 27.08.2019  w sprawie montażu ekranów akustycznych wzdłuż byłej drogi krajowej Nr 9 w miejscowości Zaczernie   mieszkańcy osiedla STW w Zaczerniu
( wyłączenie jawności danych osób  wystepujących z petycją
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) 
treść
petycji
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie celem przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie 
treść zawiadomienia
16 18.10.2019  w sprawie zmiany działania sygnalizacji świetlnej na moście przez rzekę San w ciągu drogi powiatowej Nr 1431R - ulica Bartkówka w Dynowie mieszkańcy ulicy Bartkówka w Dynowie (wyłączenie jawności danych osób  wystepujących z petycją
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) - petycja przezkazana przez Burmistrza Dynowa
treść
petycji
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie celem wyrażenia opinii przez tę jednostkę 
w przedmiotowej sprawie 
treść zawiadomienia

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2019-11-08
Publikujący Małgorzata Wilczakowska - Użytkownik BIP 2019-11-13 13:06
Modyfikacja Małgorzata Wilczakowska - Użytkownik BIP 2019-11-13 13:06
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 14 listopada 2019r. 04:09:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.