STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-06-30
Publikujący Małgorzata Wilczakowska - Użytkownik BIP 2020-06-30 15:20
 
lp. Data złożenia petycji Przedmiot petycji Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycje Skan petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Przebieg postępowania Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 17.01.2019 w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na odcinku drogi powiatowej nr 1409R w Niechobrzu mieszkańcy miejscowości Niechobrz 
( wyłączenie jawności danych  osób popierających petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach ) oraz sołtys wsi Niechobrz
treść petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego celem wyrażenia opinii przez ww. podmiot w sprawie możliwośći jej realizacji  treść zawiadomienia
2 18.01.2019 w sprawie oznakowania drogi powiatowej Nr 1392R w miejscowości Krasne oraz zamontowania luster drogowych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1392R i Nr 1393R  mieszkańcy miejscowości Krasne - Dół
( wyłączenie jawności danych osób, które złożyli   petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach )
treść petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem zajęcia stanowiska przez ww. jednostkę i ewentualne skierowanie petycji do Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego    treść zawiadomienia
3 18.01.2019 w sprawie umieszczenia siatek przeciwśnieżnych na odcinku drogi powiatowej Nr 1411R w miejscowości Straszydle - Zimny Dział   mieszkańcy miejscowości Straszydle 
( wyłączenie jawności danych  osób wnoszących
petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach )
treść petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem zajęcia stanowiska przez ww. jednostkę w przedmiotowej sprawie  treść odpowiedzi
4 11.02.2019  w sprawie "wyprostowania" zakrętu przylegającego do działki nr 406 w Zarzeczu    mieszkańcy miejscowości Zarzecze, Siedliska i Lubenia 
( wyłączenie jawności  danych osób  wnoszących petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
 
treść petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Miasta i Gminy Boguchwała wg właściwości w części dotyczącej zapewnienia oświetlenia drogi, zaś w zakresie należącym do właściwości Powiatu pozostawiona bez rozpatrzenia  zawiadomienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia


przekazanie wg właściwości 
5 28.02.2019  w sprawie budowy chodnika w ciagu drogi powiatowej Nr 1380R na odcinku Wola Cicha - Bór  mieszkańcy miejscowości Wola Cicha 
( wyłączenie jawności danych osób  wystepujących z petycją
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) oraz sołtys wsi Wola Cicha
treść
petycji
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem wyrażenia stanowiska w przedmiotowej sprawie  treść zawiadomienia 
6 12.03.2019  w sprawie zamontowania progu zwalniającego na drodze powiatowej nr 1385R w miejscowości Palikówka mieszkańcy miejscowości Palikówka
( wyłączenie jawności danych  osób składających petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach )
treść petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem zajęcia stanowiska przez ww. jednostkę w przedmiotowej sprawie, 
ZDP wystąpił do Urzędu Gminy Krasne celem uzyskania opinii na temat proponowanych rozwiązań dotyczących zmiany organizacji ruchu pomiędzy Szkołą Podstawową w Palikówce a Gminnym Przedszkolem w Palikówce
treść pisma  
treść zawiadomienia 
7 18.03.2019  w sprawie ograniczenia przejazdu TIR-ów i samochodów ciężarowych przez miejscowość Lipie mieszkańcy miejscowości Lipie 
( wyłączenie jawności danych osób składających   petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach )
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Lipie
treść petycji

t
reść pisma uzupełniającego petycję 
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem zajęcia stanowiska przez ww. jednostkę w przedmiotowej sprawie   treść zawiadomienia 
  
pismo do KMP

p
ismo do WITD

uzupełnienie odpowiedzi 
8 28.03.2019 ograniczenia prędkości na drodze powiatowej nr 1406R w miejscowości Lutoryż  Sołtys i Rada sołecka miejscowości Lutoryż treść petycji  termin rozpatrzenia petycji został przedłużony do 31.08.2019r,  
treść pisma
petycja została przekazana do Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego celem zaopiniowania  treść zawiadomienia
9 04.04.2019  w sprawie poprawy bezpieczeństwa w rejonie budynku przedszkolno-żłobkowego w Budach Głogowskich przy drodze powiatowej Nr 1214R   mieszkańcy miejscowości Budy Głogowskie  
( wyłączenie jawności danych osób składających   petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach )
Dyrektor Zespołu Żłobków Gminy Głogów Małopolski 
treść petycji  termin rozpatrzenia petycji został przedłużony do dnia 5.08.2019 r. 
treść pisma
petycja została przekazana do Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego celem zaopiniowania  treść zawiadomienia
10 13.06.2019  w sprawie zmniejszenia emisji hałasu do środowiska naturalnego przez Strzelnicę Sportową "Husar" w Rudnej Wielkiej mieszkańcy miejscowości Rudna Wielka
i Mrowla 
( wyłączenie jawności danych osób składających   petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach )
treść petycji  nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Petycja została przekazana do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie celem rozpatrzenia.
W dniu 17.07.2019 r. została przeprowadzona kontrola stosowania i przestrzegania przepisów ochrony środowiska na działce, na której stoi strzelnica - nieprawiłowości nie stwierdzono.
W dniu 02.09.2019 r. wystosowano do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie prośbę o przeprowadzenie w obiekcie strzelnicy kontroli połaczonej z pomiarami hałasu.
treść zawiadomienia
11 22.07.2019  w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1391R w miejscowości Nosówka  Sołtys Sołectwa Nosówka, Rada Sołecka, petycję popierają Radny Gminy Boguchwała, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nosówce  treść petycji  nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem wyrażenia opinii w przedmiocie możliwości realizacji wniosku zawartego
w petycji   
treść zawiadomienia
12 29.07.2019  w sprawie zamontowania progów ograniczających prędkość na drodze powiatowej Nr 2321R - ul. Sanowej
w Dynowie 
mieszkańcy Dynowa 
( wyłączenie jawności danych osób składających   petycję w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach ) za posrednictwem Burmistrza Dynowa 
treść petycji  termin rozpatrzenia petycji został przedłużony do dnia 30.11.2019 r. 
treść pisma
petycja została przekazana do Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego celem zaopiniowania mozliwości wprowadzenia wnioskowanych rozwiązań   treść zawiadomienia
13 01.08.2019  wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem  Konrad Cezary Łakomy
Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy 
treść petycji wraz z uzupełnieniem nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Rzeszowskiego celem rozpatrzenia    treść
odpowiedzi
14 16.08.2019  w sprawie wyznaczenia i oznakowania przejścia dla pieszych oraz zamontowania progów zwalniających na drodze powiatowej Nr 1382R w Łukawcu  Mieczysław Kogut 
Radny Gminy Trzebownisko 
treść petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego celem wyrażenia opinii w przedmiocie możliwości realizacji wniosku zawartego
w petycji   
treść zawiadomienia
15 27.08.2019  w sprawie montażu ekranów akustycznych wzdłuż byłej drogi krajowej Nr 9 w miejscowości Zaczernie   mieszkańcy osiedla STW w Zaczerniu
( wyłączenie jawności danych osób  wystepujących z petycją
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) 
treść
petycji
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie celem przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie 
treść zawiadomienia
16 18.10.2019  w sprawie zmiany działania sygnalizacji świetlnej na moście przez rzekę San w ciągu drogi powiatowej Nr 1431R - ulica Bartkówka w Dynowie mieszkańcy ulicy Bartkówka w Dynowie (wyłączenie jawności danych osób  wystepujących z petycją
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) - petycja przezkazana przez Burmistrza Dynowa
treść
petycji
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie celem wyrażenia opinii przez tę jednostkę 
w przedmiotowej sprawie 
treść zawiadomienia
17 19.11.2019  w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych oraz wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1392R w Krasnem  Radni Gminy Krasne
(wyłączenie jawności danych osób  wystepujących z petycją
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) 
treść petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie celem zajecia stanowiska w przedmiocie możliwości realizacji wniosku zawartego
w petycji   
treść zawiadomienia
18 19.11.2019  w sprawie wykonania pobocza w formie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1422R w Błażowej mieszkańcy gminy Błażowa 
( wyłączenie jawności danych osób  wystepujących z petycją
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) - petycja przzekazana przez Burmistrza Błazowej
treść
petycji
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie celem zajęcia stanowiska odnośnie możliwości realizacji przedmiotowego wniosku 
treść zawiadomienia
19 29.11.2019  w sprawie zamontowania progów zwalniających na ulicy Polnej w Dynowie Radna Powiatu Rzeszowskiego i mieszkańcy Dynowa ( dane osobowe  mieszkańców nie mogą zostać ujawnione  
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) 
treść
petycji
termin rozpatrzenia petycji został przedłużony do dnia 29.04.2020 r. 
treść pisma
petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie celem wyrażenia opinii przez tę jednostkę 
w przedmiotowej sprawie oraz ewentualne skierowanie sprawy do Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 
20 28.11.2019  w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego 

petycja w interesie publicznym  
Renata Sutor 
ul. Rynek 8b 
34-700
Rabka Zdrój 
treść petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Komisji Skarg, Petycji i Wniosków
Rady Powiatu Rzeszowskiego 
zawaiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji 
21 06.12.2019  w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz podjęcia uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski Renata Sutor
ul. Rynek 8b
34-700 
Rabka Zdrój
treść
petycji
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Komisji Skarg, Petycji i Wniosków 
Rady Powiatu Rzeszowskiego
zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji
22 12.12.2019  w sprawie wdrożenia procedur dotyczących płatności bezgotówkowych Robert Łaniewski 
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
treść
petycji
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji w części dotyczącej jednostek organizacyjnych Powiatu i powiatowych osób prawnych petycja została przekazana do rozpatrzenia tym podmiotom zgodnie z właściwością
treść pisma 
treść zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia petycji
 
23 23.12.2019  w sprawie poprawy bezpieczeństwa - utworzenia przejścia dla pieszych w ciagu drogi powiatowej Nr 1333R w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 137807R  mieszkańcy Rudnej Wielkiej i Pogwizdowa Nowego
(wyłączenie jawności danych osób  wystepujących z petycją
w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) 
treść
petycji
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie celem zajęcia stanowiska przez tę jednostkę 
w przedmiotowej sprawie i ewentualne skierowanie sprawy do Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

treść zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia petycji
24 20.12.2019  w sprawie wprowadzenia ograniczenia tonażu na drodze powiatowej Nr 1380R w miejscowości Lipie z wyłączeniem niektórych podmiotów Sołtys Sołectwa Lipie wraz z popierającym petycję Burmistrzem Głogowa Młp.  treść
petycji
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji petycja została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie celem zajęcia stanowiska przez tę jednostkę 
w przedmiotowej sprawie 
treść zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia petycji
 

Podmiot publikującyWydział Organizacji i Kadr
WytworzyłJacek Doroba - Dyrektor2020-03-11
Publikujący Małgorzata Wilczakowska - Użytkownik BIP 2020-03-20 15:03
Modyfikacja Małgorzata Wilczakowska - Użytkownik BIP 2020-03-20 15:00
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów , tel. (17) 867 14 63 , e-mail: starostwo@powiat.rzeszow.pl
Wygenerowano: 17 stycznia 2021r. 00:14:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.